Ministerstvo spravodlivosti SR

 

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

355/2014

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/446

1.12.2021

626 886 €

-

2

666/2005

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/156

17.7.2022

5 116 €

3 439 310 €

3

111/2022

Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/502

17.7.2022

72 169 €

27 495 €

4

309/2023

Návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a
o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/14

1.3.2024

102 447 €

6 276 542 €

_______________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (632 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (654 kb)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (804 kb)

4. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (1380 kb)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk