Národná banka Slovenska

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

10/2017

Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/307

1.10.2022

438 000 €

2 472 000 €

2

10/2016

Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/304

1.1.2023

2 232 000 €

6 144 000 €

3

5/2018

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia  z 26. mája 2020 č. 1/2020

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/277

1.9.2022

-   €

179 256 €

4

2/2023

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2023 z 28. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/873

1.4.2023

415 300 €

-   €

________________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (251 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (242 kb)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (740 kb)

4. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (821 kb)

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk