KOMPONENT 3 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 03I04-26-V02

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

Vzor Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (DOCX 100 kB)
Príloha Zmluvy 1_Všeobecné zmluvné podmienky (2 237 kB)
Príloha Zmluvy 2_Opis projektu (91 kB)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk