07. 10. 2016

SOI kontrolovala zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladistvým

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie urobili v rámci proaktívnej informačnej kampane od 15. augusta do 2. septembra kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov. Cieľ akcie bol preveriť dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov a odopretie predaja týchto výrobkov mladistvým.

Čítať viac
07. 10. 2016

Výzva komponentu „Startup sea“ iniciatívy Startup Sharks je otvorená

Slovak Business Agency, ako vykonávateľ Schémy a Programu na podporu startupov, zverejnila na svojich webových stránkach Výzvu zameranú na poskytovanie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva zo strany expertov.

Čítať viac
06. 10. 2016

Slovenský národný deň na MSV 2016 v Brne

V utorok 4. októbra usporiadalo Ministerstvo hospodárstva v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) „Slovenský národný deň“ v rámci 58. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu MSV Brno.

Čítať viac
05. 10. 2016

Peter Žiga: Slovensko ako predsednícka krajina podporuje využitie inovácii vo verejnom obstarávaní

Jedna z hlavných tém Slovenska ako predsedníckej krajiny v Rade EÚ sú inovácie a ich využitie. Dôležitosť modernizačných procesov aj z pohľadu verejného obstarávania zdôraznil minister hospodárstva SR Peter Žiga na medzinárodnej konferencii OECD o inováciách vo verejnom obstarávaní v Paríži. Fórum medzinárodných expertov v oblasti verejného obstarávania uviedol aj generálny tajomník OECD José Ángel Gurría a eurokomisárka pre priemysel, stredné a malé podniky a podnikanie Elżbieta Bieńkowska.

Čítať viac
05. 10. 2016

Digital Assembly 2016

V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ zorganizoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v spolupráci s Európskou komisiou 28. a 29. septembra v Bratislave konferenciu Digital Assembly 2016. Cieľ konferencie bol okrem iného prezentovať koncepcie rozvoja digitálnej spoločnosti a diskusia na tému realizácia opatrení jednotného digitálneho trhu.

Čítať viac
05. 10. 2016

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na nehnuteľnosť patriacu do vlastníctva spoločnosti Crystal, s.r.o. „v likvidácii“.

Čítať viac
04. 10. 2016

11. zasadnutie Európskeho jadrového fóra v Bratislave

V dňoch 3. - 4. októbra bolo v Bratislave jedenáste zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF). Rokovania ENEF patria medzi prioritné podujatia organizované Európskou komisiou. Vysielajú jasný politický signál, že záujmom EK a členských štátov EÚ vrátane Slovenska je s veľkou zodpovednosťou pristupovať k problémom jadrovej bezpečnosti, transparentnosti, využívaniu jadrovej energetiky a jej miestu v rámci energetickej politiky Únie.

Čítať viac
03. 10. 2016

V Brne sa začal 58. ročník renomovaného medzinárodného strojárenského veľtrhu

Čítať viac
03. 10. 2016

Ministerstvo hospodárstva SR predlžuje výzvu

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predlžuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI, PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, ktorá bola vyhlásená za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk