18. 08. 2016

Vláda schválila návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií

Vláda schválila návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR ako iniciatívny návrh. Nová úprava reaguje na sprísnenie medzinárodnej legislatívy vzhľadom na zmenu bezpečnostnej situácie a boj proti financovaniu terorizmu. Zabezpečí tak plnenie záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti.

Čítať viac
17. 08. 2016

Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikania

Prvýkrát bude mať Slovensko právnu normu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Vláda dnes schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Účinný by mal byť od 1. januára 2017.

Čítať viac
17. 08. 2016

Očakávame nárast spotreby elektriny

Na Slovensku by sa malo v nasledujúcich rokoch spotrebovať viac elektriny ako doteraz. Súvisí to s nárastom hrubého domáceho produktu a očakávanými vysokými investíciami do priemyslu v najbližších piatich rokoch. Ministerstvo hospodárstva už počas prvých piatich mesiacov tohto roka eviduje medziročný nárast spotreby elektriny o takmer tri percentá. Ukazuje sa, že celková spotreba elektriny na Slovensku by mohla v tomto roku dosiahnuť historicky najvyššiu úroveň a presiahnuť 30 terawatthodín. MH SR to konštatovalo v pravidelnej správe o bezpečnosti dodávok elektriny.

Čítať viac
12. 08. 2016

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 11. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2, Schéma DM – 18/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 150/2016 dňa 4. augusta 2016.

Čítať viac
12. 08. 2016

Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Podnikatelia sa môžu do 16. septembra 2016 uchádzať o inovačné vouchre na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk . Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 10. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskoršieho predpisu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie tejto formy dotácie.

Čítať viac
12. 08. 2016

SOI kontrolovala poistenie cestovných kancelárií proti úpadku

Slovenská obchodná inšpekcia urobila v dňoch 25. až 29. júla celoslovenskú kontrolnú akciu cestovných kancelárií. Prioritne ju zamerala na preverenie dodržiavania povinností mať po celý čas predaja zájazdov uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku. Inšpektori preverili celkovo 85 podnikateľských subjektov. Nedostatky zistili v dvoch z nich.

Čítať viac
05. 08. 2016

Podniky sa môžu uchádzať o podporu pri slovensko-izraelských výskumných a vývojových projektoch

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 4. augusta Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktoré podporujú spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

Čítať viac
05. 08. 2016

Počet investícií na Slovensku v prvom polroku prudko vzrástol

Ministerstvo hospodárstva SR spolu s rezortnou Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) hlásia mimoriadne úspešný prvý polrok 2016. Objem nových investičných projektov na Slovensku medziročne vzrástol o približne 188 percent.

Čítať viac
04. 08. 2016

MH vlani neevidovalo žiadne problémy s dodávkami plynu

Dodávka zemného plynu slovenským odberateľom bola v minulom roku bezproblémová, plynulá a bezpečná. Nevyskytli sa žiadne závažné incidenty, ktoré by ju narušili. V pravidelnej ročnej správe o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva SR s tým, že prepravná sieť, distribučné siete a podzemné zásobníky plynu boli prevádzkované spoľahlivo a bezpečne, pričom plne pokrývali dopyt domáceho trhu.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk