Aktuality

Predstavenie loga predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 (26.02.2016)

Slovensko sa od 1. júla 2016 na polroka stane hlasom a tvárou 28 európskych členských štátov EÚ. Logo je najviditeľnejšou značkou predsedníckej krajiny v Rade EÚ. Naše logo je príťažlivé a ľahko zapamätateľné a nesie pozitívnu emóciu. Autorom loga je 23-ročný výtvarník a dizajnér Jakub Dušička, ktorý študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Logo obsahuje špecifické slovenské prvky – interpunkčné znamienka a farby slovenskej trikolóry. Písmo použité v logu patrí do písmovej rodiny Deva Ideal, ktorej autorom je tiež slovenský dizajnér. Logo hravým spôsobom približuje Slovensko ako mladú a dynamickú krajinu. Obmenou loga vznikajú rôzne výrazy tváre. 

Logo je kľúčovým prvkom vizuálnej identity. Bude figurovať na dokumentoch, prezentačno-propagačných predmetoch, brožúrach, banneroch či oficiálnych komunikačných kanáloch, počas predsedníckych podujatí na Slovensku aj v zahraničí.

UPOZORNENIE: Používanie a narábanie s logom SK PRES je možné len na základe výhradného súhlasu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Viac informácií: http://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-logo_slovenskeho_predsednictva

 

 

Dokumenty prijaté vládou SR v rámci prípravy predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 (29.12.2016)

Príprava predsedníctva sa začala už v roku 2012 a odvtedy bolo v tejto súvislosti vládou schválených viacero dokumentov. Prvé uznesenie vlády SR číslo 392/2012 určilo základné východiská predsedníctva a aktuálne priority. Všetky dokumenty sa nachádzajú na stránke MZVEZ SR. http://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-slovenske_predsednictvo_v_rade_eu

 

 

Schválenie programu predsedníckeho Tria (21.12.2015)

Dňa 15.12.2015 schválili ministri 28 členských krajín EÚ pre európske záležitosti program nasledujúceho predsedníckeho Tria, ktoré sa ujme predsedníckych povinností od 1.1.2016 do 30.6.2017 v zložení postupne Holandsko, Slovensko a Malta. Na rokovaní zastupoval SR podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

 

Zdroj: http://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/program-predsednickeho-tria-dostal-zelenu?p_p_auth=8meLydCn&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Feuropske_zalezitosti%2Fpredsednictvo_v_rade_eu-aktuality

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk