Kontakt

Ministerstvo hospodárstva SR

odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu

Mierová 19

827 15 Bratislava

e-mail: skpres@mhsr.sk

Tel.č. : 02/ 4854 2421

Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli

e-mail: eu.brussels@mzv.sk

Tel.č. : +32 27436811

http://www.mzv.sk/szbrusel

Generálny sekretariát Rady EÚ v Bruseli

Tel.č. : +32 22816111

http://www.consilium.europa.eu/sk/general-secretariat/

Ministerstvo hospodárskych záležitostí Holandského kráľovstva

Tel.č. : +31 774656767

http://www.government.nl/ministries/ez

Ministerstvo hospodárstva, investícií a malého podnikania Malty

Tel.č. : +356 22209500

https://economy.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk