Predsedníctvo a MH SR

1. Organizačná štruktúra

2. Kľúčové oblasti a ich priority :

Stratégia EÚ pre energetickú bezpečnosť a FRAMEWORK 2030

Priemyselná politika a podporné opatrenia zlepšujúce európsku konkurencieschopnosť so zameraním na automobilový a strojársky priemysel

Lepšia regulácia – objasnenie a zjednodušenie právnych predpisov

Ďalšie možné témy:

Pokrok vo vyjednávaniach o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP), spolupráca medzi EÚ a USA

Pokrok vo vyjednávaniach v agende Doha Development Agenda (WTO)

3. Rady v kompetencii MH SR :

COMPET – Rada pre konkurencieschopnosť

FAC – Rada pre zahraničné veci (časť obchod)

TTE – Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (časť energetika)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk