Kalendár podujatí

1

Stretnutie riaditeľov a expertov pre lepšiu reguláciu

14. - 15. 6. 2016

2

Neformálne zasadnutie ministrov pre energetiku

12. - 13. 7. 2016

3

Výjazdové rokovanie PS pre energetiku a PS pre atómové otázky

14. 7. 2016

4

Neformálne zasadnutie ministrov pre konkurencieschopnosť (pokračuje časťou Veda, výskum, inovácie)

17. - 18. 7. 2016

5

Attaché trip - oblasť konkurencieschopnosť a rast

18. - 20. 7. 2016

6

Neformálne zasadnutie ministrov obchodu

22. - 23. 9. 2016

7

Stretnutie Riadiacej rady ECHA

28. - 29. 9. 2016

8

Neformálne zasadnutie Výboru pre obchodnú politiku (služby a investície)

29. - 30. 9. 2016

9

Zladené konanie k smernici o energetickej efektívnosti

19. - 21. 10. 2016

10

Výbor pre obchodnú politiku

20. - 21. 10. 2016

11

Neformálne zasadnutie PS pre obchodné otázky

08. - 09. 11. 2016

12

Pracovné rokovanie Stredoeurópskej skupiny pre biocídy MEGB (Mid European Group on Biocides)

09 - 10. 11. 2016

13

Výročná konferencia EEN (Enterprise Europe Network)

14. - 16. 11. 2016

14

Konferencia SME assembly

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk