Energetický audit

 

Odborná spôsobilosť na vykonávanie činnosti energetických audítorov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti energetických audítorov zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v súlade so Zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam energetických audítorov vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk