Tepelná mapa

Tepelnú mapu Slovenskej republiky má podľa § 6 ods. 5 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejniť Ministerstvo hospodárstva SR na svojej webovej stránke. Tepelná mapa je nadstavbovým modulom monitorovacieho systému energetickej efektívnosti a pracuje s vybranými údajmi, ktoré nie sú predmetom ochrany údajov alebo obchodného tajomstva poskytovateľov údajov. Agregované údaje sú zobrazované nad mapou SR.

Tepelná mapa je na stránke http://www.siea.sk/tepelna-mapa/

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk