Koncepcie, akčné plány a správy o pokroku

 Koncepcia energetickej efektívnosti Slovenskej republiky

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008 - 2013

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2011- 2013

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk