Prevádzkovanie monitorovacieho systému

V zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola prevádzkovaním monitorovacieho systému energetickej efektívnosti poverená na základe rozhodnutia MH SR č. 31/2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Pre ďalšie informácie sa prosím obráťte na: www.siea.gov.sk

Údaje do monitorovacieho systému zasielajte na: monitorovanie@siea.gov.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk