Výsledky druhej výzvy

Výsledky druhého kola „ Schémy minimálnej podpory zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji “

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji.

P.č.

Názov spoločnosti

Identifikácia príjemcu pomoci IČO

Suma požadovanej dotácie
(eur)

Vyjadrenie

1.

Veolia Energia Slovensko, a.s.

35 702 257

200 000,00 €

schválená

2.

Bratislavská teplárenská, a.s.

35 823 542

166 538,88 €

schválená

3.

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

35 768 266

200 000,00 €

schválená

 

Vyhlásenie/uzatvorenie výzvy dňa: 23.1.2019 / 25.2.2019

Dotácia bude poskytnutá v rámci Schémy minimálnej pomoci na podporu  zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis), Schéma DM - 15/2018.

Zverejnené podľa § 11 ods. 6 písm. d) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, Výzva na predkladanie žiadostí.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk