PR články za rok 2012

PR články publikované v ekonomickej tlači v roku 2012

 

v ekonomickom týždenníku TREND:

1. Inovatívne firmy ponúkajú lepšiu prácu (29. marca 2012, č. 12) 

2. Keď úspory firme zarábajú (31. mája 2012, č. 21) 

3. Ako pozdvihnúť podnik (9. augusta 2012, č. 31) 

4. Pomoc pre prometeovské projekty (11. októbra 2012, č. 40) 

5. Ako viac úkázať krásy Slovenska (25. októbra 2012, č. 42) 

6. Keď firma získa viac než múdre stroje (8. novembra 2012, č. 44) 

7. Inovovať smerom na špicu (29. novembra 2012, č. 47) 

8. Keď stratégia prinesie výsledky (13. decembra 2012, č. 49) 

 

v ekonomickom denníku Hospodárske noviny:

1. Na nenávratný finančný príspevok má šancu len dobrý projekt (29. marca 2012) 

2. Spoločnosť Bonfiglioli priniesla na Považie prácu (31. mája 2012) 

3. Kozárovce: kto gazduje, ten ráta (9. augusta 2012) 

4. Destinácia Tri duby? Verejné golfové ihrisko (4. októbra 2012) 

5. Hnedý priemyselný park Tornaľa je investorom a podnikateľom k dispozícii (25. októbra 2012) 

6. Vďaka europeniazom BRIK, a.s. investovala a je konkurencieschopnejšia (12. novembra 2012) 

7. Bez europeňazí by K-systém svoje inovačné aktivity nestíhal (29. novembra 2012) 

8. Možnosti poskytnutia europeňazí na každý kvalitný projekt (13. decembra 2012)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk