Súťaž EÚ „Product Safety Award“

 

Spotrebiteľom na bezpečnosti záleží. Ak na bezpečnosti spotrebiteľov záleží aj Vášmu podnikaniu, toto je Vaša šanca zažiariť!

 

Európska komisia vyhlasuje druhý ročník súťaže EÚ Product Safety Award, v rámci ktorej oceňuje veľké aj malé spoločnosti, ktoré vynikajú v oblasti bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov. Toto ocenenie sa odovzdáva spoločnostiam, ktorým záleží na bezpečnosti spotrebiteľov, a preto idú v rámci svojej činnosti nad rámec požiadaviek stanovených právom EÚ. Je určené tým, ktorí kladú bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov do stredobodu svojej činnosti, čím zvyšujú úroveň bezpečnosti spotrebiteľov Európe.

 

Spoločnosti sa tento rok môžu prihlásiť v dvoch kategóriách:

Ochrana bezpečnosti zraniteľných skupín spotrebiteľov: do súťaže sa môžu prihlásiť spoločnosti, ktorých výrobky alebo iniciatívy chránia bezpečnosť zraniteľných skupín spotrebiteľov, ako sú deti, staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím.

Spájanie bezpečnosti a nových technológií: do súťaže sa môžu prihlásiť spoločnosti, ktorých výrobky alebo procesy kombinujú bezpečnosť s novými technológiami.

Obidve kategórie budú mať samostatných víťazov spomedzi malých a stredných podnikov, ako aj veľkých spoločností.

 

Prihláste sa a získajte ocenenie!

Spoločnosti so sídlom v ktoromkoľvek z 30 štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (27 členských štátov EÚ plus Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) sa môžu do súťaže prihlásiť elektronicky do 17.5.2021.

Viac informácií o súťaži, ako aj online prihlásenie, je možné nájsť na oficiálnej stránke súťaže https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/safetyAward

Prihláste sa a získajte uznanie, ktoré si zaslúžite.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk