Súťaž EÚ „Product Safety Award“

Odbor ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR dáva do pozornosti možnosť zapojenia do súťaže o ocenenie EÚ za bezpečnosť výrobkov.  

Európska komisia vyhlasuje nové ocenenie za bezpečnosť výrobkov s cieľom odmeniť podniky, ktoré vynikajú v oblasti bezpečnosti výrobkov. Vyzývame malé aj veľké podniky, aby sa uchádzali o toto ocenenie v kategóriách predaj online a výrobky určené na starostlivosť o dieťa. Víťazom v septembri udelí ocenenie európska komisárka pre spotrebiteľov Věra Jourová.

Nové ocenenie bude vyjadrením uznania spoločnostiam, ktoré kladú bezpečnosť výrobkov do stredobodu svojej činnosti a presahujú rámec požiadaviek EÚ. Je určené tým, ktorí inovujú a investujú, aby ich výrobky boli bezpečnejšie, čím zvyšujú normy v oblasti ochrany spotrebiteľa v celej Európe.

 Spoločnosti sa tento rok môžu prihlásiť v dvoch kategóriách:

Predaj online: na získanie ocenenia sa môžu prihlásiť spoločnosti predávajúce online, ktoré venujú mimoriadnu pozornosť bezpečnosti výrobkov, ktoré ponúkajú. Hľadáme osvedčené postupy a procesy týkajúce sa napríklad stiahnutia nebezpečných výrobkov od používateľa alebo ich odhalenia pred tým, než sa začnú predávať.

Výrobky určené na starostlivosť o dieťa: na získanie ocenenia sa môžu prihlásiť spoločnosti , ktoré kladú bezpečnosť detí na prvé miesto. Môže to byť napríklad spôsob, akým navrhnú detskú postieľku, kreatívny spôsob, ktorým svojim zákazníkom oznamujú riziká, vynikajúca kvalita ich záručného a pozáručného servisu alebo spôsob, akým integrujú bezpečnosť výrobkov do dodávateľského reťazca a životného cyklu výrobku.

Udeľuje sa 12 ocenení: šesť za „predaj online“ a šesť za „výrobky určené na starostlivosť o dieťa“. V každej kategórii sa udelí zlaté, strieborné alebo bronzové ocenenie trom MSP a trom väčším spoločnostiam. Víťazom odovzdá ocenenia komisárka Jourová na slávnostnom podujatí, ktoré sa bude konať v septembri v Bruseli, a získajú šancu podeliť sa o svoje nápady a osvedčené postupy so svojimi partnermi v odvetí.

Prihláste sa na získanie ocenenia!

Spoločnosti sa môžu prihlásiť, ak majú sídlo v jednej z 31 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (28 členských štátov EÚ plus Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Získanie ocenenia poskytne spoločnostiam rozsiahle uznanie, podporí ich dobré meno a šancu dostať sa na popredné miesto v oblasti bezpečnosti výrobkov.

Prihlášku možno podať do 7. apríla 2019 prostredníctvom prihlášky online. Viac informácií je dostupných na portáli https://ec.europa.eu/product-safety-award/index_sk.htm.  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk