Súťaž EÚ „Product Safety Award“

Prihlasovanie v roku 2023 je uzavreté 

 

 

Spotrebiteľom na bezpečnosti záleží. Ak na bezpečnosti spotrebiteľov záleží aj Vám, toto je Vaša šanca zažiariť!

Európska komisia vyhlasuje tretí ročník súťaže EU Product Safety Award, v rámci ktorej oceňuje tých, ktorí kladú bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov do stredobodu svojej činnosti, čím zvyšujú úroveň bezpečnosti spotrebiteľov v Európe. Tento rok sa ocenenie zameriava na činnosti, ktoré majú z hľadiska bezpečnosti výrobkov osobitný význam pre tínedžerov. Po prvýkrát budú v rámci súťaže ocenení aj výskumní pracovníci, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou spotrebiteľských výrobkov.

Do súťaže EU Product Safety Award 2023 sa môžu prihlásiť:

 • spoločnosti, ktoré:
  • majú sídlo alebo miesto podnikania v jednej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (členské štáty EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko);
  • vyvinuli výrobok alebo viedli iniciatívu zameranú na zvýšenie bezpečnosti tínedžerov, ktorá presahuje požiadavky stanovené právom EÚ (napríklad: iniciatívy na zvyšovanie povedomia zamerané na bezpečnostné riziká výrobkov, ktorým čelia tínedžeri, alebo iniciatívy, ktoré zlepšujú bezpečnosť výrobkov alebo nákupných kanálov bežne používaných touto vekovou skupinou);
  • vykonávajú svoju činnosť v súlade s medzinárodne uznávanými kritériami sociálnej zodpovednosti podnikov (SZP).

Ocenení budú samostatne víťazi spomedzi malých a stredných podnikov, ako aj veľkých spoločností.

 • výskumní pracovníci, ktorí:
  • sú štátnymi príslušníkmi jednej z 30 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (27 členských štátov EÚ a Islandu, Lichtenštajnska a Nórska) alebo pôsobia na akademickej pôde so sídlom v Európskom hospodárskom priestore;
  • pracovali na výskume, ktorý má významný vplyv na zvýšenie bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a ktorý bol publikovaný alebo prezentovaný na akademickej konferencii za posledné 4 roky;
  • pôsobia v rámci neziskovej organizácii.

Samostatné ceny budú udelené pre začínajúcich a starších výskumných pracovníkov.

Prihláste sa a získajte ocenenie!

Spoločnosti a výskumní pracovníci sa môžu do súťaže prihlásiť elektronicky do 8.9.2023.

Viac informácií o súťaži, ako aj online prihlásenie, je možné nájsť na oficiálnej stránke súťaže:

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/safetyAward

Prihláste sa a získajte uznanie, ktoré si zaslúžite.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk