Oficiálne predstavenie analýzy (launch event)

Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

 

 

Oficiálne predstavenie analýzy (Launch event)
 

Dňa 13. júla 2020 sa uskutočnila oficiálna prezentácia OECD analýzy Hodnotenie regulačnej politiky Slovenskej republiky (Regulatory Policy Review of the Slovak republic). Vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú situáciu, súvisiacu s COVID-19, sa oficiálna prezentácia (tzv. launch event) uskutočnila vo forme videokonferencie.

 

Program oficiálnej virtuálnej prezentácie (PDF)

 

Úvodné slovo videokonferencie predniesli p. Nick Malyshev (Head of Division, Regulatory Policy Division, OECD) a p. Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

Výsledky analýzy OECD Hodnotenie regulačnej politiky a odporúčania pre Slovenskú republiku predniesol vo svojej prezentácii p. Daniel Trnka. Reakciu MH SR na výsledky analýzy a predstavenie spôsobu implementácie odporúčaní OECD do ďalších krokov prezentovali p. Tatiana Hlušková a p. Katarína Pavlíková.

 

Prezentácie:

OECD: Regulatory policy review of the Slovak Republic (PDF)

Daniel Trnka, Senior Policy Analyst

James Drummond, Policy Analyst

Yola Thürer, Policy Analyst

 

MH SR: Regulatory Policy of the Slovak Republic (PDF)

Ing. Tatiana Hlušková, PhD., projektový manažér národného projektu

Mgr. Katarína Pavlíková, hlavný metodik lepšej regulácie

 

Tlačová správa MH SR zo 17. 7. 2020

 

Analýza OECD Hodnotenie regulačnej politiky Slovenskej republiky

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk