Dokumenty RIA 2020

 

Materiál RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie schválila vláda SR svojím uznesením č. 32/2018 zo dňa 24. januára 2018.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Uznesenie vlády SR

RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie

Akčný plán implementácie RIA 2020 - Stratégie lepšej regulácie

Príloha č. 1 - Teoretické východiská agendy lepšej regulácie

Príloha č. 2 - Vyhodnotenie odporúčaní Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pre regulačnú politiku z roku 2012 v Slovenskej republike

Slovník pojmov

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk