Výzva na zasielanie podnetov do IV. antibyrokratického balíčka opatrení

03. 04. 2019

  

MH SR začalo prípravu štvrtého balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Predloženie štvrtého balíčka na rokovanie vlády SR predpokladáme v priebehu roka 2019.

Do štvrtého antibyrokratického balíčka môžete prispieť aj Vy svojimi podnetmi prostredníctvom nasledujúceho formulára.

Vyplnený formulár následne pošlite na opatrenia@mhsr.sk.  

 

Ďakujeme Vám za Vaše návrhy.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk