Výzva na zasielanie podnetov na zlepšenie podnikateľského prostredia

aktualizácia: 8.9.2021

 

MH SR v pravidelných intervaloch pripravuje "balíčky" opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Viacero podnetov, ktoré už boli v predchádzajúcich balíčkoch schválené a implementované, predložili samotní podnikatelia alebo ich zástupcovia (zväzy, asociácie...).

Formulár na zlepšenie podnikateľského prostredia

K zníženiu regulačného zaťaženia podnikateľov môžete prispieť aj Vy svojimi podnetmi prostredníctvom nasledujúceho formulára na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Za každý podnet vopred ďakujeme a budeme sa mu podrobne venovať.

 

  

  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk