Antibyrokratický balíček 2

aktualizácia: 26.10.2023

Dňa 16. júna 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Do znenia zákona a schváleného uznesenia vlády č. 79/2022 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, bol premietnutý balík celkovo 200 opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „Antibyrokratický balíček 2“. 

Do paragrafového znenia zákona bolo premietnutých 16 opatrení, uznesením vlády sa postupne plní 73 opatrení. Ostatné opatrenia boli plnené priebežne prostredníctvom uplatnených zásadných pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní prípadne sú plnené na základe dohody vlastnou legislatívou gestora. 

Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 12 ministerstiev a 5 ústredných orgánov štátnej správy. Podnikatelia by mali ušetriť na nákladoch minimálne 4,5 miliónov eur.

K 1.10.2023 evidujeme splnených 135 opatrení z celkového počtu 200. Konkrétne opatrenia a štatistiky sú zverejnené na webovej stránke Balíček 2.

Linky na materiály:

Tlačová správa MH SR zo dňa 16. júna 2022

Rokovanie vlády SR: uznesením vlády SR č. 79/2022 zo dňa 2. februára 2022 bolo schválené uznesenie k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Rokovanie NR SR: 16. júna 2022 bol v III. čítaní schválený vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Dátum účinnosti: 1. september 2022

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk