Antibyrokratický balíček 1

aktualizácia: 19.07.2023

 

 

Dňa 21. 7. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Do znenia zákona bol premietnutý balík 115-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“, ktorý predstavuje najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska.

Väčšina opatrení bola priamo premietnutá do znenia konkrétnych zákonov. Niektoré opatrenia boli schválené uznesením vlády SR č. 400/2020 s termínmi splnenia (tj. zapracovania do znenia konkrétneho zákona) v priebehu mesiacov október až december 2020.

Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur.

Zoznam opatrení z Lex Korona 1 spolu so statusom ich plnenia nájdete v súbore Antibyrokratický balíček 1 - Zoznam opatrení (PDF, 317kB).

 

Linky na materiály:

Tlačová správa MH SR zo dňa 24. 6. 2020

Rokovanie vlády SR: uznesením vlády SR č. 400/2020 zo dňa 24. 6. 2020 bol schválený materiál Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 - nové znenie.

Rokovanie NR SR: uznesením NR SR č. 195/2020 zo dňa 9. 7. 2020 (ČPT 161) bol schválený materiál Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Dátum účinnosti: 21. 7. 2020

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk