1. zasadnutie - 17. 3. 2022

 

1. zasadnutie Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu

 

Dňa 17. marca 2022 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu (ďalej len „RVKP“) na pôde MH SR.

Zasadnutie otvoril podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík ako predseda RVKP, ktorý privítal členov a osobitne čestného hosťa predsedu vlády Eduarda Hegera. Zdôraznil, že RVKP považuje za kľúčový ekonomický orgán, ktorým sa nahrádzajú iné 4 súčasné rady (RVPEI, NRP, Rada SARIO a Ekonomický krízový štáb). Ďalej viedol zasadnutie štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec ako podpredseda RVKP.

Na rokovaní bolo prítomných 21 členov RVKP, resp. ich zástupcov s písomným poverením, z celkového počtu 23 členov.

TLAČOVÁ SPRÁVA MH SR

 

Dokumenty z 1. zasadnutia RVKP

 

Bod 1 - Zápis z rokovania RVKP 17.3.2022 (PDF) (695 kB)

Bod 2 - Program RVKP zo dňa 17.3.2022 (PDF) (194 kB)

Bod 5 - Návrh na zriadenie pracovných skupín (PDF) (390 kB)

Bod 6 - Návrh plánu činnosti RVKP na rok 2022 (PDF) (193 kB)

Bod 6 - Kľúčové faktory produktivity v SR (PDF) (1,19 MB)

Bod 6 - Návrh cestovnej mapy - postavenie SR v rebríčkoch (PDF) (607 kB)

Bod 6 - Návrh cestovnej mapy – príloha (PDF) (712 kB)

Bod 7 - Koncepcia VEV SR 2022-2030 – návrh (PDF) (714 kB)

Bod 8 - Plán aktivít VEV na 1. polrok 2022 (PDF) (405 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk