Pracovné skupiny RVKP

Rada vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu (ďalej len „rada“) na svojom ustanovujúcom zasadnutí závermi č. 01/02/2022 dňa 17. marca 2022 zriadila tri pracovné skupiny (ďalej len „PS“):

1.     Pracovnú skupinu pre podnikateľské prostredie, export a investície,

2.     Pracovnú skupinu pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí,

3.     Pracovnú skupinu pre vzdelávanie.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk