Ministerstvo kultúry SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

185/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/532

1.3.2022

263 €

6 223 €

2

265/2022

Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/682

1.8.2022

203 151 €

452 681 €

 

________________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (147 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (938 kb)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk