Ministerstvo kultúry SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

185/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/532

1.3.2022

263 €

6 223 €

2

265/2022

Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/682

1.8.2022

203 151 €

452 681 €

3

13/1993

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/428

1.1.2023

-

1 138 818 €

________________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (147 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (938 kb)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (677 kb)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk