Ministerstvo financií SR

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

39/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovn[GR1] íctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/339

 

 

2

595/2003

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/408

 

3 838 727 €

3

609/2007

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/573

4 €

1 158 €

4

595/2003

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda NEMCA, Karola KUČERU, Mareka ŠEFČÍKA a Petra VONSU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1385)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/161

 

 

5

18/1996

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda TAKÁČA, Juraja BLANÁRA, Ladislava KAMENICKÉHO a Borisa SUSKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač č. 1646)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/345

 

 

6

18/1996

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač č. 1650)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/351

 

 

7

310/1992

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1574)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/401

 

 

8

 

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Vonsa, Petra Kremského, Milana Kuriaka, Lukáša Kyselicu a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1596)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/462

 

 

9

 

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/511

1 995 000 €

312 051 €

10

 

Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/529

155 000 €

 

11

310/1992

Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/609

 

 

12

 

Zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/86

61 €

51 568 €

13

252/2014

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/105

0 €

5 071 €

14

 

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/176

124 407 €

0 €

15

106/2004

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/174

73 171 €

584 €Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk