Ministerstvo kultúry SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

 

Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/559

 

 

2

13/1993

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/428

 

1 138 818 €

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk