25. 03. 2022

Žiadať o preplatenie povinného testovania môžu firmy podávať do konca marca

Rezort hospodárstva pripomína firmám, že žiadosti o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov môžu podávať do konca marca. MH SR zároveň upozorňuje, že na žiadosti podané po 31. marci sa nebude prihliadať. V súčasnosti rezort hospodárstva eviduje 7 674 žiadostí. Po ich posúdení ministerstvo hospodárstva náklady preplatí. Povinné testovanie zamestnancov zaviedla vláda na konci novembra v snahe znížiť šírenie koronavírusu. Povinne sa testovalo v mesiacoch december a január.

Čítať viac
24. 03. 2022

V Paríži sa uskutočnilo ministerské zasadnutie Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)

V dňoch 23. - 24. marca 2022 sa uskutočnilo ministerské zasadnutie Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktorého ústrednou témou bol „Rok implementácie: urýchlenie globálnych opatrení v oblasti čistej energie a energetickej bezpečnosti“. Ministerskému zasadnutiu predsedala americká ministerka pre energetiku Jennifer Granholm, spolu s tromi podpredsedami Angusom Taylorom (austrálsky minister energetiky a znižovania emisií), Tinne Van der Straeten (belgická ministerka energetiky) a Danom Jorgensenom (dánsky minister pre klimatické zmeny a energetiku). Ministerskej rady sa zúčastnili vládni predstavitelia zo 46 krajín zahŕňajúcich členov IEA, asociačné, prístupové a partnerské krajiny a 29 vysokých zástupcov z energetických spoločností a priemyslu. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

Čítať viac
23. 03. 2022

R. Sulík: Prvé dva roky boli náročné, no pre ľudí a podnikateľov sme urobili maximum

Zlepšovanie podnikateľského prostredia, pomoc v čase koronakrízy, príprava priemyselných parkov, podpora inovácií, zmysluplné investičné stimuly, pozitívne zmeny v oblasti energetiky, ale aj snaha o tlmenie rastúcich cien energií. Aj tieto ciele sa podarilo splniť rezortu hospodárstva počas prvých dvoch rokov od nástupu nového vedenia na čele s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. „Boli to dva roky výrazne poznačené pandémiou a v ostatnom čase aj vojenským konfliktom na Ukrajine. Napriek tomu, ak sa obzriem späť na uplynulých 24 mesiacov, dovolím si tvrdiť, že sme odviedli kvalitnú prácu. Snažíme sa robiť maximum, aby sme ľuďom a podnikateľom v tejto neľahkej dobe dokázali pomôcť,“ uviedol Richard Sulík.

Čítať viac
22. 03. 2022

Ďalšia pomoc pre domové kotolne, dôležité zmeny aj pri lokálnom zdroji

Majitelia všetkých domových kotolní budú mať do konca apríla čas rozhodnúť sa, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou plynu. Umožní to novela z dielne rezortu hospodárstva, ktorú v skrátenom legislatívnom konaní schválila NR SR. Rezort hospodárstva takto reaguje na aktuálnu situáciu na trhu s energiami a fakt, že doteraz patrili medzi regulované subjekty iba domové kotolne so spotrebou do 100 megawatthodín plynu ročne. „Ide o ďalší z krokov, ktorý by mohol pomôcť týmto odberateľom. Rezort v spolupráci s SPP ešte vo februári záujemcom ponúkol zastropovanú cenu plynu. Na výzvu zareagovalo 900 sujektov,“ uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. „Regulácia ale nie je všeliek. Aj regulovaná cena sa odvíja od situácie na trhu a môže byť aj veľmi vysoká,“ upozornil K. Galek. Dodal, že pri elektrine novela umožní poskytnúť regulovanú cenu aj zariadeniam sociálnych služieb - domovom seniorov a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí.

Čítať viac
22. 03. 2022

Rudné bane podajú v súvislosti so situáciu na rieke Slaná trestné oznámenie

V súvislosti so vznikom situácie na rieke Slaná, ktorú spôsobila vytekajúca banská voda zo starej železorudnej bane v Nižnej Slanej (okr. Rožňava), podajú Rudné bane š. p. trestné oznámenie. „Chceme, aby sa riadne prešetrilo, kto čo zanedbal a prečo sa nikto nevenoval tomuto problému, ktorý v podzemí vznikal už viac ako 10 rokov,“ zdôraznil riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan. Zároveň dôrazne odmietol obvinenia, že Rudné bane si nesplnili svoje povinnosti. Posledným prevádzkovateľom bane bola spoločnosť Siderit s.r.o. Nižná Slaná, ktorá je momentálne v konkurze. Rudné bane nikdy na tomto ložisku železných rúd nevykonávali ťažbu. „Intenzívne hľadáme čo najefektívnejšie a časovo čo najmenej náročné riešenie, ktoré by pomohlo vyriešiť aktuálnu situáciu na rieke Slaná,“ dodal. Ministerstvo hospodárstva ako zriaďovateľ Rudných baní sa zároveň rozhodlo, že vytvorí pracovnú skupinu, ktorá má napomôcť k vyriešeniu vzniknutej situácie.

Čítať viac
18. 03. 2022

Podpora modernizácie vodných elektrární z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo hospodárstva SR v súlade s plánovaným harmonogramom vyhlasovania výziev (link) investícií zahrnutých do Plánu obnovy a odolnosti SR plánuje v júni 2022 zverejniť výzvu na modernizáciu vodných elektrární. Výzva je určená prevádzkovateľom existujúcich vodných elektrární a jej cieľom je podpora rekonštrukcie energetickej časti zariadenia. Oprávnenými nákladmi budú náklady presahujúce štandardnú rekonštrukciu zariadenia. Podpora bude poskytnutá na základe článku 41 nariadenia Európskej komisie o skupinových výnimkách (link) Celkový objem prostriedkov podpory v rámci výzvy dosahuje 16 miliónov eur, pričom projekty budú v rámci výzvy posudzované z hľadiska nákladovej efektívnosti.

Čítať viac
17. 03. 2022

Nová rada pre konkurencieschopnosť bude motorom ekonomického rozvoja Slovenska

Zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska a produktivitu pomôže aj novovzniknutá Rada. Na pôde ministerstva hospodárstva sa dnes uskutočnilo jej prvé rokovanie, ktorého sa zúčastnil aj premiér Eduard Heger. „Novovzniknutá Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu by sa mala stať motorom ekonomického rozvoja Slovenka. Jej činnosť by mala prispieť k tomu, aby Slovensko zasvietilo na mape Európy ako úspešná krajina,“ zdôraznil premiér E. Heger. Predseda rady a minister hospodárstva Richard Sulík zdôraznil, že „vznik rady je naplnením programového vyhlásenia vlády a verí, že jej činnosť prispeje k zvyšovaniu životnej úrovne na Slovensku.“

Čítať viac
16. 03. 2022

Na Slovensko dorazila aj druhá dodávka jadrového paliva

Na Slovensko dorazila v noci na stredu aj druhá dodávka jadrových palivových článkov. Oznámil to minister hospodárstva Richard Sulík. „Posledné týždne som robil kopec tajností v súvislosti s jadrovým palivom do Jaslovských Bohuníc a Mochoviec, z ktorých pochádza 55 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku. Dôvod bol ten, že som nijako nechcel ohroziť dve dlhšie plánované dodávky palivových článkov. Jedna prišla pred dvomi týždňami, druhá dnes," spresnil minister.

Čítať viac
03. 03. 2022

MH SR a RSE zverejnili dotazník pre firmy podnikajúce na Ukrajine a v Rusku

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci s Radou slovenských exportérov (RSE) zverejnilo dotazník pre slovenských podnikateľov, ktorí majú aktíva na ukrajinskom alebo ruskom trhu, prípadne aktívne obchodujú v daných teritóriách. Cieľom je identifikovať dotknuté spoločnosti, vyhodnotiť získané informácie a následne postupovať koordinovane pri realizácii opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov novovzniknutej krízy v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. Dotazník je dostupný online na adrese www.exporteri.sk/tlacove-spravy. Vyplnený dokument je potrebné zaslať na emailovú adresu info@exporteri.sk.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk