24. 01. 2023

Minister Karel Hirman prijal zástupcov združenia samosprávnych krajov SK8

Minister hospodárstva Karel Hirman dnes na pôde ministerstva hospodárstva prijal zástupcov združenia samosprávnych krajov SK8.

Čítať viac
16. 01. 2023

Veľký prehľad - ceny energií 2023

Ministerstvo hospodárstva SR prináša veľký prehľad cien energií na rok 2023. Prehľad obsahuje nariadenia/opatrenia, ktoré prijala vláda na pomoc v súvislosti s cenami elektrickej energie, plynu, či tepla pre jednotlivé subjekty.

Čítať viac
16. 01. 2023

Mimoriadna správa: Pomoc pre malých odberateľov je schválená!

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo návrh nariadenia, ktoré ustanovuje na rok 2023 stropy elektrickej energie a plynu pre zraniteľných odberateľov s regulovanou cenou za dodávku energií. Predložené nariadenie vláda SR schválila na svojom mimoriadnom zasadnutí 16. januára 2023. Vďaka schválenému nariadeniu sa tak na rok 2023 ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu vo výške 99 eur/MWh a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny vo výške 199 eur/MWh.

Čítať viac
12. 01. 2023

Reakcia ministra hospodárstva Karla Hirmana k pomoci pre firmy

Po intenzívnej práci a rokovaniach, ktoré začali hneď po novom roku, verím, že zajtra alebo v pondelok budeme môcť spolu s pánom premiérom a kolegyňami a kolegami vo vláde prezentovať konkrétne riešenia. Práve dnes finišujeme s Ministerstvom financií SR rokovania o opatreniach, ktoré sa nedarilo alebo sme nestihli dotiahnuť do konca už v decembri 2022. Bolo to ovplyvnené aj neskorým schválením štátneho rozpočtu na rok 2023 a z toho plynúcou neistotou, či bude hneď na úvod nového roka dostatok finančných zdrojov na všetky potrebné kompenzácie, čo malo priamy dopad na konkrétny mechanizmus ich vyplácania. Súčasne musím s uspokojením konštatovať, že teraz v novom roku je s kolegami z Ministerstva financií SR oveľa konštruktívnejšia spolupráca, pretože bez nej sa mechanizmy finančnej pomoci pre všetky kategórie odberateľov na Slovensku nedajú nastaviť.

Čítať viac
10. 01. 2023

Pomoc štátu firmám - reakcia na tlačovú besedu zástupcov zamestnávateľov a podnikateľov

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) poskytovalo už na konci roku 2022 pomoc všetkým podnikom, od najmenších až po veľké, vrátane subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť z radov domovov sociálnych služieb, cirkevných, samosprávnych, športových či kultúrnych organizácií. V pomoci ministerstvo plánuje pokračovať. Pomoc je pripravená podľa schémy 2.1. Dočasného krízového rámca, čo ministerstvo hospodárstva jasne deklarovalo už uplynulý týždeň. Vzhľadom na vývoj situácie rezort zvažuje pre pomoc firmám i podstatné zvýšenie pôvodne avizovanej sumy vo výške 300 tis. eur na 1. kvartál na jeden hospodársky subjekt, a to na cca dvojnásobok tejto sumy.

Čítať viac
10. 01. 2023

Realizovaná pomoc firmám v roku 2022 a pripravovaná pomoc na rok 2023

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spolu s vládou SR intenzívne rieši pomoc s vysokými cenami energií pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľské subjekty na Slovensku.

Čítať viac
09. 01. 2023

Ministerstvo hospodárstva vyhlasuje výzvu pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Rezort hospodárstva preto vyzýva všetkých dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy, aby upravili zálohové platby spôsobom, ktorý zohľadní dostupnú podporu štátu pre domácnosti. Rovnako vyzýva, aby dodávatelia tepla v súlade s Nariadením vlády SR č. 464/2022 Z. z. upravili v cene dodávky tepla pre koncových odberateľov tepla v bytových a rodinných domoch výšku variabilnej zložky ceny tepla tak, aby zohľadňovala obmedzený nárast ceny tepla pre týchto odberateľov. Na základe nariadenia vlády nárast ceny tepla v porovnaní s rokom 2022 nesmie presiahnuť 20 eur/MWh a koncová cena tepla nesmie presiahnuť 199 eur/MWh.

Čítať viac
09. 01. 2023

V meste Trnava dnes začalo testovanie vodíkového autobusu

Mesto Trnava bude tento týždeň súčasťou predvádzacej akcie Hydrogen Bus Roadshow, kedy sa Európske partnerstvo pre čistý vodík rozhodlo testovať vodíkový autobus v stredoeurópskych mestách. Trnava sa tak stala jedným zo slovenských miest, kde sa laická i odborná verejnosť bude mať možnosť oboznámiť s prostriedkom verejnej hromadnej dopravy poháňaným alternatívnym palivom. Národným koordinátorom podujatia je Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) a za Ministerstvo hospodárstva SR sa podujatia zúčastnil štátny tajomník Peter Švec. „Dnes sme svedkami praktického využitia vodíkových technológií v doprave. Pre nás je ten záber využitia vodíka oveľa širší, a to predovšetkým v priemysle, energetike a samozrejme taktiež v doprave. V prvej fáze viac v nákladnej a hromadnej osobnej doprave. Úlohou štátu je byť impulzom pre rozbeh aplikácie týchto technológií a hlavne vytváranie príslušných podmienok, všetko ostatné je na súkromnom sektore. Jednou z priorít v rámci akčného plánu bude tvorba legislatívneho rámca, pričom príkladom nám môže byť Nemecko. Ďalším konkrétnym krokom bude vytvorenie Centra výskumu vodíkových technológií na pôdoryse spolupráce dvoch univerzít v Košiciach a Slovenskej akadémie vied,“ uviedol na tlačovej besede počas prezentácie.

Čítať viac
06. 01. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR naďalej eviduje pokles spotreby plynu

Ministerstvo hospodárstva SR počas bežiacej vykurovacej sezóny 2022-2023 eviduje naďalej pokles spotreby plynu. Údaje štátneho prevádzkovateľa distribučnej siete SPP-distribúcia, ktoré reflektujú reálnu fyzickú spotrebu plynu odberateľmi na Slovensku, poukazujú výrazné zníženie spotreby, kedy v mesiaci november 2022 šlo o zníženie vo výške 15,12 % v porovnaní s päťročným priemerom. V mesiacoch október to bolo 25,78 %, v mesiaci september 25,86 % a v mesiaci august šlo o 23,14 % zníženie.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk