27. 08. 2023

Minister hospodárstva Peter Dovhun a štátny tajomník Branislav Sušila vo Francúzsku: Podpis Memoranda o porozumení s Électricité de France a rokovania s viacerými významnými partnermi

V dňoch 24. - 25. augusta 2003 sa pod vedením ministra hospodárstva Petra Dovhuna a štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Branislava Sušila uskutočnila pracovná cesta slovenskej delegácie v hlavnom mesta Francúzska. Súčasťou slovenskej delegácie v Paríži boli i generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s. a Pavol Štuller, člen dozornej rady JESS, a. s. Rastislav Podhorec. Dôležitými bodmi pracovnej cesty boli stretnutia so zástupcami spoločností Électricité de France S. A. (EDF) a Framatone.

Čítať viac
24. 08. 2023

Vláda SR odsúhlasila vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna odsúhlasila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 23. augusta vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“. Žiadateľom osvedčenia je MH Teplárenský holding, a. s. Investičný projekt je zameraný na výstavbu infraštruktúry na zabezpečenie celoročnej dodávky tepla do teplárne a sústavy centrálneho zásobovania teplom Košice z geotermálnych stredísk Svinica – Ďurkov prostredníctvom tepelného napájača s celkovou dĺžkou 15,3 km s uvažovaným tepelným výkonom 30 MWt a potenciálom na expanziu až do výkonu 90 MWt. Projekt napĺňa opatrenia v oblasti klimatickej neutrality SR a prispieva k plneniu cieľov vyplývajúcich z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030.

Čítať viac
24. 08. 2023

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o. Spoločnosť vytvorí 60 nových pracovných miest v Slanici v okrese Námestovo

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna schválila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 23. augusta 2023 investičnú pomoc pre spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o. Cieľom investičného zámeru je rozšíriť výrobu existujúcej prevádzkarne prijímateľa v Námestove zameranej na výrobu modulov recirkulácie výfukových plynov v súvislosti s novou normou EURO 7, ktorá zavádza emisné limity pre všetky typy vozidiel. Investícia tak prispeje k znižovaniu emisií. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 1,5 mil. eur. Realizáciou investičného zámeru dôjde do konca roka 2026 k vytvoreniu 60 nových pracovných miest v Slanici. V tomto dôsledku sa posilní hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť v okrese Námestovo a v celom Žilinskom samosprávnom kraji.

Čítať viac
18. 08. 2023

Ďalšie prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na modernizáciu a transformáciu bioplynových staníc

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc na biometánové. Z prostriedkov Európskej únie (EÚ) je na výzvu vyčlenených viac ako 26,3 mil. eur, maximálna výška príspevku na jeden projekt predstavuje 1 mil., resp. 1,5 mil. eur v závislosti od typu projektu.

Čítať viac
17. 08. 2023

Posilňovanie spolupráce: Ministerstvo hospodárstva SR a holandské spoločnosti vítajú zavedenie inovatívneho programu stáží pre univerzitných študentov

Nový ročný stážový program, ktorý vznikol ako ukážka medzinárodnej spolupráce spojili sily štyri významné holandské spoločnosti – HEINEKEN Slovensko, ING Hubs Slovakia, NN Slovensko a Union poisťovňa a predstavili svoj nový ročný stážový program pre univerzitných študentov pod názvom “Talent Garden”. Uvedený stážový program a iné iniciatívy rezonovali počas stretnutia štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca so zástupcami holandských firiem, ktoré sa uskutočnilo 16. augusta 2023 na pôde rezortu hospodárstva.

Čítať viac
14. 08. 2023

Tretí blok Jadrovej elektrárne Mochovce je už iba krok od plného výkonu

Slovenské elektrárne zvýšili výkon reaktora nového tretieho bloku v Jadrovej elektrárni Mochovciach! Stalo sa tak po úspešnom zvládnutí testov spúšťania na výkonovej hladine do 75 % a podľa harmonogramu bude ďalej prebiehať testovanie energetického spúšťania na zvýšenej výkonovej hladine.

Čítať viac
09. 08. 2023

Štátny tajomník MH SR Peter Švec otvoril v Bratislave podnikateľské fórum medzi Slovenskom a Uzbekistanom

Prehĺbenie bilaterálnych vzťahov v hospodárskej oblasti bolo hlavnou témou podnikateľského fóra medzi Slovenskom a Uzbekistanom, ktoré v utorok 8. augusta 2023 otvoril štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Švec. Vyzdvihol významné geopolitické postavenie Uzbekistanu v regióne Strednej Ázie. Poukázal na fakt, že existujúci potenciál spolupráce medzi Slovenskom a Uzbekistanom vrátane oblasti hospodárstva a obchodu sa ešte maximálne nerozvinul a vyjadril preto presvedčenie, že podnikateľské fórum prispeje k lepšiemu porozumeniu hospodárskych záujmov Slovenska a Uzbekistanu a položí pevné základy pre posilnenie hospodárskej a obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami. Podnikateľské fórum spoločne zorganizovali Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), MH SR a Ministerstvo investícií, priemyslu a obchodu Uzbeckej republiky.

Čítať viac
03. 08. 2023

Rezort hospodárstva poskytne podnikom na podporu inovácií a technologického transferu 65 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pristúpilo k navýšeniu alokácie výzvy pre podnikateľské subjekty na podporu inovácií a technologického transferu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, a to z pôvodných 15 mil. eur na 65 mil. eur. Dôvodom navýšenia je využitie disponibilných finančných prostriedkov operačného programu na realizáciu čo najväčšieho počtu projektov.

Čítať viac
02. 08. 2023

Na digitálne a inovačné vouchery pre podniky je k dispozícii 20 miliónov eur

Pomôcť podnikom pri inováciách a digitalizácii je zámerom dvoch výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré vyhlásil Úrad vlády SR, administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Na digitálne a inovačné vouchery, ktoré môžu pokryť až 85 % oprávnených výdavkov, je vyčlenených 20 miliónov eur. Cieľom oboch výziev je mobilizovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií. Podpora financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR umožní zvýšiť podiel inovačných podnikov a uľahčí prenos znalostí, technológií a inovácií.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk