05. 01. 2023

Ministerstvo hospodárstva pripravuje ďalšiu výzvu na pomoc v boji s vysokými cenami energií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) plánuje už v priebehu februára 2023 vyhlásiť ďalšiu Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Ide o pokračovanie pomoci podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení, ktorú ministerstvo poskytovalo už v priebehu decembra 2022. Oprávneným žiadateľom bude každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť (je poskytovateľom služby alebo predajcom tovaru) bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania, vrátane samospráv, občianskych združení či domovov sociálnych služieb. Oprávnené obdobie, ako i ďalšie parametre možností čerpania spresní rezort v závislosti od vývoja situácie s cenami energií. Aktualizované informácie budú zverejňované na webovom sídle ministerstva https://energodotacie.mhsr.sk/.

Čítať viac
29. 12. 2022

Jednoduchšia dostupnosť investičnej pomoci. Vláda uvoľnila podmienky na jej poskytnutie

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila zmenu nariadenia vlády, ktorým sa od 15. januára 2023 ustanovujú miernejšie podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky.

Čítať viac
29. 12. 2022

Ministerstvo hospodárstva zaslalo na notifikáciu Európskej komisii návrh ďalšej schémy pomoci pre podniky

V závere roka Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) pripravilo a Európskej komisii (EK) do procesu notifikácie zaslalo ďalšiu schému na zmiernenie dopadov vysokých cien elektriny a zemného plynu určenú pre hospodárske subjekty, vrátane väčších a energeticky náročných firiem na Slovensku. „Ide o schému podľa tzv. Dočasného rámca v časti 2.4. V prípade úspešnej notifikácie zo strany Európskej komisie budeme mať v roku 2023 k dispozícii ďalší nástroj na zmiernie dopadov vysokých cien energií na priemysel na Slovensku v dôsledku Ruskej agresie na Ukrajine. Využitie tohto rámca bude závisieť od disponibilných rozpočtových zdrojov a dohode so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami,“ povedal štátny tajomník MH SR Peter Švec, ktorý žiadosť o notifikáciu pred Vianocami podpísal. Európska komisia prijatie žiadosti a začiatok posudzovania potvrdila.

Čítať viac
29. 12. 2022

Vláda dnes schválila návrh MH SR na ustanovenie limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla

Vláda dnes na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila na základe predloženia Ministerstva hospodárstva SR návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení pôvodné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z. Uvedeným návrhom sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Cieľom schválenej úpravy je možnosť pre odberateľov, ktorí mali už v súčasnosti vysoké ceny tepla (presahujúce 139 eur/MWh), stanoviť nižšiu cenu tepla tak, aby nárast ceny tepla v roku 2023 nižší ako 15 %. Ministerstvo hospodárstva v súvislosti s prijatou zmenou neočakáva dodatočné náklady na štátny rozpočet presahujúce už vyčíslené náklady.

Čítať viac
23. 12. 2022

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zmeny územného plánu nevyhnutné pre realizáciu investície automobilky Volvo

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach hlasmi všetkých prítomných poslankýň a poslancov schválilo zmeny územného plánu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom realizácie investície automobilovej spoločnosti Volvo Cars Slovakia vo Valalikoch pri Košiciach. Pred samotným zastupiteľstvom pred týmto kľúčovým hlasovaním vystúpil aj minister hospodárstva Karel Hirman, ktorý vysvetlil jeho dôležitosť. Bez potrebnej zmeny by totiž Slovenská republika nemohla v stanovených termínoch splniť svoje záväzky voči švédskej automobilke a celá investícia by tak bola ohrozená.

Čítať viac
22. 12. 2022

Podniky môžu využiť príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov

Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je z Operačného programu Kvalita životného prostredia k dispozícii 10 miliónov eur.

Čítať viac
14. 12. 2022

Vláda schválila spoločnosti ANDRITZ Slovakia s. r. o. investičnú pomoc v celkovej sume 4 674 868 eur. V Humennom tak spoločnosť vytvorí nové pracovné miesta rozšírením výroby aj technologického centra

Minister hospodárstva Karel Hirman predložil na dnešnom rokovaní vlády návrh na investičnú pomoc pre spoločnosť ANDRITZ Slovakia, s.r.o., ktorá má v Humennom prevádzku na výrobu separačných technológií a iných strojov. Členovia vlády návrh jednohlasne schválili a štát poskytne spoločnosti ANDRITZ Slovakia, s. r. o. investičnú pomoc v celkovej sume 4 674 868 eur, z toho je 1 787 243 eur vo forme daňovej úľavy a zvyšných 2 887 625 eur vo forme príspevku na vytvorenie nových pracovných miest.

Čítať viac
12. 12. 2022

Na podanie žiadosti o dotácie na energie zostávajú posledné dni. Rezort hospodárstva prijíma žiadosti do 22.decembra 2022

Počet žiadostí o kompenzácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií rastie. Ministerstvo hospodárstva od zverejnenia výzvy dňa 1. 12. 2022 bolo rezortu hospodárstva doručených spolu 3 791 žiadostí. Záujemcom o dotácie ostáva ešte 9 dní, vrátane víkendu, kedy môžu žiadať o krytie nákladov.

Čítať viac
06. 12. 2022

Národná rada SR schválila novelu zákona o energetike. Do praxe zavádzajú odvod z nadmerných príjmov pre určité subjekty vyrábajúce elektrinu, či dotácie na pokrytie rozdielu cien tepla  

Jednou z najzložitejších problematík v rámci energetickej krízy sú ceny tepla. Novelou zákona sa zavádza dotácia na pokrytie rozdielu cien tepla medzi cenou schválenou, respektíve určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a cenou tepla, ktorú určila vláda SR nariadením. O dotácie môžu žiadať osoby podnikajúce v tepelnej energetike. Podmienkou je, že týmto osobám ÚRSO určil cenu tepla na rok 2023 a nevzťahujú sa na ňu sankcie. „Tento zákon umožňuje, aby sme po 1. januári poskytli pomoc všetkým domácnostiam na území Slovenskej republiky, ktoré sú zásobované teplom v centrálnom systéme vykurovania miest a obcí pričom sa jedna zhruba až o 2 milióny obyvateľov. Málokto si uvedomuje, že hlavné dodávky tepla sú realizované v našej krajine práve cez centrálne vykurovanie a bez týchto zmien, ktoré sme navrhli, by pomoc pre domácnosti po 1. januári nebolo možné poskytnúť napriek všetkým navrhovaným opatreniam, ktoré ministerstvo, vláda ale aj v súčinnosti s ÚRSO a dodávateľmi tepla pripravili“, doplnil minister hospodárstva Karel Hirman.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk