03. 08. 2016

MH SR vyhlásilo novú výzvu na podporu inovácií a technologického transferu

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie podporí sumou 175 miliónov eur rozvoj inovačného potenciálu slovenských podnikov. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy až do vyčerpania prostriedkov vyčlenených na výzvu. Podporu môžu dostať projekty na celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja.

Čítať viac
25. 07. 2016

Nepoistená CK Hechter nesmie predávať zájazdy, MH chystá novú legislatívu

Slovenská obchodná inšpekcia dnes spoločnosti Hechter Slovakia, spol. s r. o. doručila v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa predbežné opatrenie, ktorým jej nariaďuje zastavenie nekalej obchodnej praktiky spočívajúcej v uzatváraní zmlúv o obstaraní zájazdu na predaj vlastných zájazdov a v uvádzaní akejkoľvek formy informácie, že firma disponuje poistením pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Zastavenie tejto obchodnej praktiky sa dotýka všetkých prevádzok a sídla spoločnosti vrátane predaja na diaľku prostredníctvom akýchkoľvek webových stránok a to až do momentu, kým spoločnosť nebude mať uzatvorenú novú zmluvou o poistení zájazdov pre prípad úpadku cestovnej kancelárii, alebo bankovú záruku.

Čítať viac
21. 07. 2016

Výzva: prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

Čítať viac
21. 07. 2016

Atašé trip ukázal predstaviteľom Únie konkurencieschopné Slovensko

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ prináša okrem najvyšších ministerských zasadnutí aj príležitosť zorganizovať podujatia na rôznych pracovných úrovniach. Patrilo medzi ne aj dvojdňové stretnutie (19. a 20. júla) priemyselných atašé zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sú členmi pracovnej skupiny pre konkurencieschopnosť a rast.

Čítať viac
18. 07. 2016

Ministri a komisári EÚ o zrýchlení digitálnej transformácie priemyslu a podnikov

V Bratislave bolo dnes v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ historicky prvé neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť. Šéfovia rezortov, ktoré sa zaoberajú otázkami posilnenia jednotného trhu a jednotného digitálneho trhu pre podniky, občanov a spotrebiteľov a posilnenia konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, diskutovali o spoločnej vízii na podporu digitalizácie firiem a podnikov v EÚ. Zhodli sa v tom, že jedným zo spôsobov podpory inovácií sú vhodné podmienky pre investorov a nové obchodné modely.

Čítať viac
15. 07. 2016

Výjazdové rokovanie energetických atašé EÚ na Slovensku v Mochovciach

Energetickí diplomati, tzv. energy attaché, ktorí reprezentujú členské štáty EÚ v Bruseli v pracovných skupinách pre energetiku a pre jadrové otázky, absolvovali vo štvrtok 14. júla výjazdové rokovanie v Mochovciach. Ide o pravidelnú súčasť programu, ktorý organizuje predsedajúca krajina v Rade EÚ.

Čítať viac
15. 07. 2016

Minister hospodárstva Peter Žiga ukončil sériu stretnutí s poslancami jednotlivých výborov Európskeho parlamentu

Vo výbore pre medzinárodný obchod (INTA) a výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO) predstavil priority slovenského predsedníctva v oblastiach jednotného trhu, medzinárodného obchodu alebo digitálneho trhu.

Čítať viac
13. 07. 2016

Ministri EÚ pre energetiku a zmenu klímy: Každá krajina má právo na vlastnú cestu plnenia klimaticko-energetických cieľov

Silnejšia spolupráca členských štátov je základom efektívneho fungovania a dosahovania cieľov v oblasti klimatickej a energetickej politiky. Zhodli sa na tom ministri EÚ zodpovední za oblasť energetiky a zmeny klímy na neformálnych zasadnutiach v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ v Bratislave. Súčasne však zdôraznili, že každá krajina má právo vybrať si na plnenie klimaticko-energetických cieľov také opatrenia, ktoré uzná sama za vhodné a sú v súlade s princípom technologickej neutrality.

Čítať viac
13. 07. 2016

Peter Žiga s bulharským partnerom podpísal Memorandum o plynovode Eastring

V rámci neformálnej rady ministrov pre energetiku dnes v Bratislave šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga a štátny tajomník Ministerstva energetiky Bulharskej republiky Žečo Stankov slávnostne podpísali Memorandum o porozumení pre projekt Eastring. Slovenská i bulharská strana ho považujú za dôležitý začiatok procesu vyjadrenia podpory projektu smerujúci k jeho efektívnej realizácii.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk