15. 07. 2016

Výjazdové rokovanie energetických atašé EÚ na Slovensku v Mochovciach

Energetickí diplomati, tzv. energy attaché, ktorí reprezentujú členské štáty EÚ v Bruseli v pracovných skupinách pre energetiku a pre jadrové otázky, absolvovali vo štvrtok 14. júla výjazdové rokovanie v Mochovciach. Ide o pravidelnú súčasť programu, ktorý organizuje predsedajúca krajina v Rade EÚ.

Čítať viac
15. 07. 2016

Minister hospodárstva Peter Žiga ukončil sériu stretnutí s poslancami jednotlivých výborov Európskeho parlamentu

Vo výbore pre medzinárodný obchod (INTA) a výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO) predstavil priority slovenského predsedníctva v oblastiach jednotného trhu, medzinárodného obchodu alebo digitálneho trhu.

Čítať viac
13. 07. 2016

Ministri EÚ pre energetiku a zmenu klímy: Každá krajina má právo na vlastnú cestu plnenia klimaticko-energetických cieľov

Silnejšia spolupráca členských štátov je základom efektívneho fungovania a dosahovania cieľov v oblasti klimatickej a energetickej politiky. Zhodli sa na tom ministri EÚ zodpovední za oblasť energetiky a zmeny klímy na neformálnych zasadnutiach v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ v Bratislave. Súčasne však zdôraznili, že každá krajina má právo vybrať si na plnenie klimaticko-energetických cieľov také opatrenia, ktoré uzná sama za vhodné a sú v súlade s princípom technologickej neutrality.

Čítať viac
13. 07. 2016

Peter Žiga s bulharským partnerom podpísal Memorandum o plynovode Eastring

V rámci neformálnej rady ministrov pre energetiku dnes v Bratislave šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga a štátny tajomník Ministerstva energetiky Bulharskej republiky Žečo Stankov slávnostne podpísali Memorandum o porozumení pre projekt Eastring. Slovenská i bulharská strana ho považujú za dôležitý začiatok procesu vyjadrenia podpory projektu smerujúci k jeho efektívnej realizácii.

Čítať viac
12. 07. 2016

Neformálne zasadnutie ministrov EÚ pre energetiku a zmenu klímy

V rámci historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa dnes v priestoroch Reduty v Bratislave začalo spoločné neformálne zasadnutie ministrov EÚ pre energetiku a zmenu klímy. Zajtra, v stredu 13. júla, naň priamo nadviaže neformálna Rada ministrov pre energetiku. Rokovania vedie minister hospodárstva SR Peter Žiga.

Čítať viac
11. 07. 2016

Minister hospodárstva Peter Žiga predstavil europoslancom priority slovenského predsedníctva v oblasti energetiky

Minister hospodárstva SR Peter Žiga informoval Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) Európskeho parlamentu o prioritách Slovenskej republiky ako predsedníckej krajiny Rady EÚ. Dotkol sa predovšetkým oblasti energetickej bezpečnosti a Energetickej Únie, modernizácie a rozšírenia jednotného trhu v oblastiach ako je energia a digitálna ekonomika.

Čítať viac
08. 07. 2016

Rastislav Chovanec: Koncept Smart City zlepší život v mestách na Slovensku

O využití moderných technológií v živote miest - tzv. koncepte Smart city - diskutovali dnes v Bratislave predstavitelia krajských miest so zástupcami ministerstva hospodárstva a rezortu životného prostredia. Pracovné rokovanie bolo súčasťou 7. európskeho samitu regiónov a miest, ktorý sa koná v Bratislave v dňoch 8. - 9. júla 2016.

Čítať viac
07. 07. 2016

V centrách podnikových služieb môže vzniknúť až 20 tisíc pracovných miest

Centrá podnikových služieb (BSC - Business Service Center) budú mať na Slovensku ešte lepšie podmienky pre svoje pôsobenie. Povedal to po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu minister hospodárstva Peter Žiga na margo Koncepcie podpory BSC na Slovensku, ktorú schválila vláda. Na Slovensku tak môže do roku 2020 vzniknúť až 20 tisíc nových pracovných miest v BSC. Cieľ koncepcie je prijať opatrenia, ktoré uľahčia aktivity CPS na Slovensku, prilákajú nových investorov v tejto oblasti a posilnia postavenie Slovenska ako preferovanej krajiny pre tento typ investícií.

Čítať viac
01. 07. 2016

Peter Žiga: Ambíciou slovenského predsedníctva je prispieť k vytvoreniu odolnej a konkurencieschopnej Energetickej únie

Kľúčový cieľ je bezpečná a čistá energia za dostupné ceny pre spotrebiteľov. S touto myšlienkou vstupuje do slovenského predsedníctva v Rade EÚ minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý viedol rokovanie o energetickej a klimatickej politike EÚ. Pred viacerým eurokomisármi a členmi vlády ju tlmočil ako moderátor dnešného klastra „Energetická a klimatická politika, doprava a prírodné zdroje“ v Bratislave.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk