24. 10. 2023

UPOZORNENIE pre žiadateľov k výzve s kódom 01I02-26-V05 z Plánu obnovy a odolnosti na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva SR, ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR pre komponent 1 - OZE, zverejnilo dňa 23.10.2023 UPOZORNENIE pre žiadateľov k výzve s kódom 01I02-26-V05 zameranej na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice. Žiadateľov upozorňuje na technické obmedzenia systému ISPO, v ktorom nie je možné zadať vo formulári žiadosti hodnotu merateľného ukazovateľa s presnosťou na desatinné miesta.

Čítať viac
23. 10. 2023

Nová výzva na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE

MH SR vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
09. 10. 2023

MH SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve na podporu modernizácie/transformácie bioplynových stani

Ministerstvo hospodárstva SR, ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre kompoment 1 - OZE, zverejnilo dňa 9.10.2023 Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I02-26-V05 zameranej na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice.

Čítať viac
02. 08. 2023

Predkladanie investičných návrhov – plánované projekty v oblasti dekarbonizácie priemyslu a indikatívny zoznam investícií na roky 2023 - 2024

Čítať viac
14. 07. 2023

Informácia o opätovnej dostupnosti infolinky MH SR k podpore z eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti SR

Čítať viac
30. 06. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojom webovom sídle v časti Energetika návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojom webovom sídle v časti Energetika návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030. Dôvodom zverejnenia tohto návrhu pre verejnosť je záujem o ďalšiu diskusiu s organizáciami občianskej spoločnosti, podnikateľskou obcou, investormi a zainteresovanými stranami. Aktualizácia zohľadňuje údaje a predbežné výsledky podkladov a scenárov na základe modelovania Compact Primes, ktoré boli Ministerstvu hospodárstva SR predstavené v polovici júna.

Čítať viac
29. 06. 2023

Informácia o nedostupnosti infolinky MH SR k podpore z eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti SR

Infolinka MH SR k podpore z eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti SR je stále mimo prevádzky.

Čítať viac
06. 06. 2023

30. jubilejný ročník výstavy Mladý tvorca

Pozývame Vás v dňoch 21. - 23. 6. 2023 na 30. jubilejný ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca v Agrokomplex, Nitra.

Čítať viac
01. 06. 2023

Stretnutie regionálnej skupiny pre spoločné nákupy plynu

Dňa 7. júna v čase od 10:00 do 11:45 zorganizuje Európska Komisia (Komisia) online stretnutie Regionálnej skupiny pre strednú a východnú Európu v rámci Energetickej platformy EÚ pre spoločný nákup plynu

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk