30. 06. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojom webovom sídle v časti Energetika návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojom webovom sídle v časti Energetika návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030. Dôvodom zverejnenia tohto návrhu pre verejnosť je záujem o ďalšiu diskusiu s organizáciami občianskej spoločnosti, podnikateľskou obcou, investormi a zainteresovanými stranami. Aktualizácia zohľadňuje údaje a predbežné výsledky podkladov a scenárov na základe modelovania Compact Primes, ktoré boli Ministerstvu hospodárstva SR predstavené v polovici júna.

Čítať viac
29. 06. 2023

Informácia o nedostupnosti infolinky MH SR k podpore z eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti SR

Infolinka MH SR k podpore z eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti SR je stále mimo prevádzky.

Čítať viac
06. 06. 2023

30. jubilejný ročník výstavy Mladý tvorca

Pozývame Vás v dňoch 21. - 23. 6. 2023 na 30. jubilejný ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca v Agrokomplex, Nitra.

Čítať viac
01. 06. 2023

Stretnutie regionálnej skupiny pre spoločné nákupy plynu

Dňa 7. júna v čase od 10:00 do 11:45 zorganizuje Európska Komisia (Komisia) online stretnutie Regionálnej skupiny pre strednú a východnú Európu v rámci Energetickej platformy EÚ pre spoločný nákup plynu

Čítať viac
28. 04. 2023

25. apríla začína prvé kolo spoločného nákupu plynu na úrovni EÚ

Energetická platforma Európskej únie je v prevádzke a tak môže byť spustený proces spoločného nákupu zemného plynu. Prvá výzva na predloženie potenciálneho záujmu o nákup plynu bola otvorená 25. apríla 2023 a pobeží do 2. mája 2023 (vrátane).

Čítať viac
31. 03. 2023

Prípravy na spoločný nákup plynu v EÚ vrcholia

Poskytovateľ služby AggregateEU v spolupráci s Európskou komisiou (EK) začal registráciu do AggregateEU a čoskoro začne fáza agregácie dopytu.

Čítať viac
20. 02. 2023

Ministerstvo hospodárstva otvára verejnú diskusiu k vysokým cenám elektriny, plynu a tepla

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súčasnosti kompenzuje vysoké náklady cien elektriny, plynu a tepla pre domácnosti, ako aj ceny elektriny a plynu pre ďalších odberateľov, či už priamo cez dodávateľov elektriny a plynu alebo formou dotácií na základe Dočasného rámca pre štátnu pomoc.

Čítať viac
02. 02. 2023

Výzva na expertné služby pre firmy pripravujúce úplný návrh do schémy EIC Accelerator v rámci programu Horizont Europe

Ak pripravujete úplný návrh do schémy EIC Accelerator (Full proposal/Step 2), ponúkame Vám možnosť získať až na 3 človeko-dni experta na podporu pre biznisový koučing k príprave návrhu projektu.

Čítať viac
06. 12. 2022

MH SR vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo výzvu na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk