29. 11. 2022

MH SR zrušilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice

MH SR zrušilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 28.11.2022 informáciu o zrušení výzvy na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
09. 11. 2022

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne

MH SR vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo výzvu na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
07. 10. 2022

MH SR zverejnilo zmenu č. 1 výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR

na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice, ktorá nadobúda účinnosť 7. októbra 2022.

Čítať viac
15. 08. 2022

MH SR zapája verejnosť do aktualizácie energeticko-klimatického plánu

MH SR pripravuje aktualizáciu Národného energetického a klimatického plánu 2021 – 2030. Verejnosť môže zasielať podnety.

Čítať viac
02. 08. 2022

Vyčerpanie limitu pre pripájanie LZ v MDS

Ministerstvo hospodárstva každoročne stanovuje výšku inštalovaného výkonu pre zdroje s právom na podporu formou doplatku, ktoré je možné pripojiť do sústavy. Zároveň určuje limit pre lokálne zdroje – tie majú úľavu z platby tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platia odberatelia elektriny vo svojich účtoch.

Čítať viac
13. 05. 2022

Online workshop k parametrom výzvy na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 12. mája 2022 zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Čítať viac
13. 05. 2022

Podpora až do výšky 9600 EUR na procesný audit

Podnikatelia, zlepšite interné procesy vo vašej firme. Získajte voucher až do výšky 9600 € na firemný audit.

Čítať viac
12. 05. 2022

MH SR vyhlásilo prvú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo prvú výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
03. 05. 2022

Národný informačný deň programu Interreg Europe 2021-2027

On-line národný Informačný deň programu medziregionálnej spolupráce
Interreg Europe 2021-2027.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk