28. 04. 2023

25. apríla začína prvé kolo spoločného nákupu plynu na úrovni EÚ

Energetická platforma Európskej únie je v prevádzke a tak môže byť spustený proces spoločného nákupu zemného plynu. Prvá výzva na predloženie potenciálneho záujmu o nákup plynu bola otvorená 25. apríla 2023 a pobeží do 2. mája 2023 (vrátane).

Čítať viac
31. 03. 2023

Prípravy na spoločný nákup plynu v EÚ vrcholia

Poskytovateľ služby AggregateEU v spolupráci s Európskou komisiou (EK) začal registráciu do AggregateEU a čoskoro začne fáza agregácie dopytu.

Čítať viac
20. 02. 2023

Ministerstvo hospodárstva otvára verejnú diskusiu k vysokým cenám elektriny, plynu a tepla

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súčasnosti kompenzuje vysoké náklady cien elektriny, plynu a tepla pre domácnosti, ako aj ceny elektriny a plynu pre ďalších odberateľov, či už priamo cez dodávateľov elektriny a plynu alebo formou dotácií na základe Dočasného rámca pre štátnu pomoc.

Čítať viac
02. 02. 2023

Výzva na expertné služby pre firmy pripravujúce úplný návrh do schémy EIC Accelerator v rámci programu Horizont Europe

Ak pripravujete úplný návrh do schémy EIC Accelerator (Full proposal/Step 2), ponúkame Vám možnosť získať až na 3 človeko-dni experta na podporu pre biznisový koučing k príprave návrhu projektu.

Čítať viac
06. 12. 2022

MH SR vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo výzvu na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
29. 11. 2022

MH SR zrušilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice

MH SR zrušilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 28.11.2022 informáciu o zrušení výzvy na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
09. 11. 2022

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne

MH SR vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo výzvu na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
07. 10. 2022

MH SR zverejnilo zmenu č. 1 výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR

na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice, ktorá nadobúda účinnosť 7. októbra 2022.

Čítať viac
15. 08. 2022

MH SR zapája verejnosť do aktualizácie energeticko-klimatického plánu

MH SR pripravuje aktualizáciu Národného energetického a klimatického plánu 2021 – 2030. Verejnosť môže zasielať podnety.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk