12. 05. 2022

MH SR vyhlásilo prvú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo prvú výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
03. 05. 2022

Národný informačný deň programu Interreg Europe 2021-2027

On-line národný Informačný deň programu medziregionálnej spolupráce
Interreg Europe 2021-2027.

Čítať viac
03. 05. 2022

Upozornenie pre mieste distribučné sústavy – lokálny zdroj

Nové povinností pre všetkých prevádzkovateľov distribučných sústav, t. j. aj miestnych distribučných sústav

Čítať viac
29. 12. 2021

SIEA vyhlásila verejné obstarávanie na dvojdňové energetické konferencie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila verejné obstarávanie na technicko-organizačné zabezpečenie podujatí – dvojdňových konferencií s cieľom zvyšovania informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva.

Čítať viac
27. 12. 2021

Usmernenie k uplatňovaniu práv koncového odberateľa elektriny a plynu v postavení malého podniku

V ostatnom období sa na nás obrátilo viacero koncových odberateľov elektriny a plynu, ktorí deklarujú splnenie zákonných podmienok pre priznanie postavenia malého podniku s právom na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku elektriny a plynu. V niektorých prípadoch sú však týmto koncovým odberateľom zo strany dodávateľov elektriny a plynu prekladané ponuky na uzavretie zmlúv o združenej dodávke elektriny alebo plynu s cenou, ktorá nezodpovedá cene schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre malé podniky.

Čítať viac
21. 12. 2021

Unikátne výstupy spoločného slovensko–izraelského projektu v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Spoločný projekt slovenskej spoločností Stella Group s.r.o. a izraelského partnera Agamit Ltd. zameraný na vývoj systému na monitorovanie porúch plastových potrubí po dvoch rokoch realizácie dospel do hodnotiacej fázy. Záverečná oponentúra projektu sa uskutočnila 15. decembra 2021. Projekt svojim zameraním reaguje na negatívne dôsledky otepľovania, znečisťovania životného prostredia, zvyšovania priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, ktoré sa premietajú do stúpajúcej spotreby vody a jej ceny.

Čítať viac
16. 12. 2021

SIEA pomáha školám učiť deti šetriť energiu zábavne a hravo

O šetrení energie a obnoviteľných zdrojoch sa dá učiť aj zábavne. Napríklad pri hraní pexesa či kvarteta alebo čítaní komiksu a skúšaní jednoduchých pokusov. Sériu materiálov k interaktívnemu vyučovaniu s tematikou efektívneho využívania energie ponúka Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU školám zdarma.

Čítať viac
26. 11. 2021

Aj začínajúci podnikatelia už budú môcť ponúkať svoje služby prostredníctvom kreatívnych voucherov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) od 25. novembra 2021 sprístupnila registráciu do Galérie realizátorov aj pre podnikateľov, ktorí pôsobia na trhu menej ako jeden rok. Svoje služby budú môcť ponúkať prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023.

Čítať viac
22. 11. 2021

UPOZORNENIE: 15. 12. 2021 končí platnosť certifikácie čipovej karty

Dňa 15.12.2021 končí platnosť certifikácie čipovej karty Siemens verzia CardOS V4.4 – DSDA ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis (ďalej len „Siemens QSCD“), ktoré sú využívané v rámci informačného systému Licenčné konanie Ministerstva hospodárstva SR.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk