20. 10. 2020

Výsledky medziregionálneho programu Interreg Europe

Medziregionálny program Interreg Europe v programovom období 2014 – 2020 nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v programovom období 2004 – 2006 v rámci programu Interreg IIIC a v období 2007 – 2013 v programe Interreg IVC. Program Interreg V-C Europe je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je určený pre všetkých 28 členských štátov EÚ a pre Nórsko a Švajčiarsko.

Čítať viac
16. 10. 2020

Nový európsky portál s informáciami o obchodovaní mimo EÚ

Zorientovať sa v pravidlách obchodovania s krajinami mimo EÚ pomôže nový európsky portál Access2Markets, ktorý spravuje Európska komisia. Nachádza sa na https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/sk/content. Navrhnutý je tak, aby pomáhal hlavne menším podnikateľom obchodovať s krajinami mimo EÚ a v plnej miere využívať obchodné dohody EÚ. Poskytuje informácie o konkrétnych produktoch a zahŕňa príslušné colné sadzby, pravidlá pôvodu, postupy, formálne náležitosti, dane, nahlásené obchodné prekážky, štatistiky a ďalšie požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať. Obsahuje aj informácie z oblasti služieb a investícií, návody, videonahrávky úspešných malých a stredných podnikov, ktoré obchodujú po celom svete. Informácie sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Hlavnou novinkou je nástroj ROSA, ktorý pomáha spoločnostiam správne pochopiť a uplatňovať pravidlá pôvodu. Videoprezentácia toho, čo portál ponúka, je na internetovom prepojení: video presentation.

Čítať viac
12. 10. 2020

SIEA vyhlásila prípravné trhové konzultácie k zabezpečeniu vodíkových dopravných prostriedkov a vodíkovej infraštruktúry

V rámci podpory národnej vodíkovej stratégie pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) maximálne transparentný proces, ktorý povedie k výberu vodíkovej infraštruktúry a vodíkových dopravných prostriedkov. Prvým krokom sú prípravné trhové konzultácie. Ich cieľom je definovať opis predmetu budúceho verejného obstarávania a všetky príslušné požiadavky, vrátane technických parametrov a obchodných podmienok.

Čítať viac
05. 10. 2020

MH SR pripravuje transpozíciu smernice o OZE, do procesu zapája verejnosť

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje transpozíciu novej smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Čítať viac
01. 10. 2020

Informačný webinár pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozývajú na informačný webinár zameraný na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, ktorý sa uskutoční pre prihlásených žiadateľov v novom náhradnom termíne dňa 13. 10. 2020 o 10.00 hod.

Čítať viac
18. 09. 2020

Štátny tajomník J. Oravec sa stretol s veľvyslancom Japonska

Rozvoj hospodárskej spolupráce, investičné možnosti na Slovensku a dôležitosť priaznivého podnikateľského prostredia boli témy, ktoré dominovali na stretnutí štátneho tajomníka rezortu hospodárstva Jána Oravca a nového veľvyslanca Japonska na Slovensku Makoto Nakagawa.

Čítať viac
10. 09. 2020

V najnovšom rebríčku inovácií dosiahlo Slovensko 39. miesto zo 131 ekonomík sveta

Nové vydanie Globálneho inovačného indexu 2020 (ďalej len GII), ktoré každý rok vydáva Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO, World Intelectual Property Office), sa tohto roku venuje téme: kto bude financovať inovácie? Správa GII ponúka veľmi komplexný a detailný prehľad a informácie o najnovšom rebríčku inovácií, o súčasnom stave financovania a pýta sa, ako pandémia COVID-19 ovplyvňuje prístup podnikateľov k rôznym formám financovania inovácií.

Čítať viac
03. 09. 2020

Pozvánka na informačný webinár pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc II

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozývajú na informačný webinár zameraný na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc“, ktorý sa uskutoční dňa 16. 9. 2020 o 10.00 hod.

Čítať viac
12. 08. 2020

J. Oravec sa stretol s tromi veľvyslancami

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR sa stretol na pôde rezortu s veľvyslancami Bieloruska, Poľska a Kórejskej republiky. So všetkými tromi rokoval o aktuálnych otázkach hospodárskej spolupráce. S poľským veľvyslancom Krzysztofom Strzałkom diskutovali najmä o čerpaní európskych prostriedkov a medziregionálnej spolupráci. Hlavnou témou rokovania s bieloruským veľvyslancom Igorom Alexandrovičom bolo plánované zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktorá by sa mala uskutočniť na budúci rok. Rokovanie s kórejským veľvyslancom Byung Hwa Chungom sa týkalo najmä voľby generálneho tajomníka WTO, ako aj možnej spolupráce s kórejskými investorm

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk