21. 12. 2020

Výzva IPCEI predĺžená, stále hľadáme ambiciózne projekty v oblasti vodíkových technológií

SIEA posúva uzávierku výzvy pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií až na 21. január 2021. Ambiciózne projekty, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispejú k plneniu cieľov Európskej únie, tak budú mať 21 dní navyše na zapojenie sa do výzvy IPCEI.

Čítať viac
16. 12. 2020

EK vydala správu o systéme pozastavení ciel EÚ (obdobie 2017 – 2019)

Európska komisia vydala správu o systéme pozastavení ciel Európskej únie (obdobie 2017 – 2019). Správa hodnotí vývoj systému pozastavenia ciel Európskej únie (ďalej colných suspenzií), ktorý vychádza z článku 31 ZFEÚ a existuje viac ako 50 rokov. O colné suspenzie môžu žiadať len podniky na tovary výrobnej spotreby a úspory v rámci systému na dovoznom cle môžu byť značné.

Čítať viac
12. 11. 2020

AUTOBUSÁRI - usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie

Príjemcovia pomoci pre nedotovanú autobusovú dopravu sú povinní predložiť doklady preukazujúce pokles tržieb v sťaženom období, resp. doklady z ktorých vychádzal pri výpočte poklesu tržieb,

Čítať viac
03. 11. 2020

SIEA navyšuje čerpanie kreatívnych voucherov

Aj Slovenská inovačná a energetická agentúra sa rozhodla podporiť malých a stredných podnikateľov z kreatívnych odvetví.

Čítať viac
28. 10. 2020

SIEA spúšťa online podujatia pre kreatívcov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku predstavuje online podobu seminárov určenú pre podnikateľov v kreatívnom priemysle. Prispôsobili sme naše podujatia na ONLINE formát, teda zúčastniť sa bude možné z pohodlia a najmä bezpečia vašich domovov.

Čítať viac
20. 10. 2020

Výsledky medziregionálneho programu Interreg Europe

Medziregionálny program Interreg Europe v programovom období 2014 – 2020 nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v programovom období 2004 – 2006 v rámci programu Interreg IIIC a v období 2007 – 2013 v programe Interreg IVC. Program Interreg V-C Europe je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je určený pre všetkých 28 členských štátov EÚ a pre Nórsko a Švajčiarsko.

Čítať viac
16. 10. 2020

Nový európsky portál s informáciami o obchodovaní mimo EÚ

Zorientovať sa v pravidlách obchodovania s krajinami mimo EÚ pomôže nový európsky portál Access2Markets, ktorý spravuje Európska komisia. Nachádza sa na https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/sk/content. Navrhnutý je tak, aby pomáhal hlavne menším podnikateľom obchodovať s krajinami mimo EÚ a v plnej miere využívať obchodné dohody EÚ. Poskytuje informácie o konkrétnych produktoch a zahŕňa príslušné colné sadzby, pravidlá pôvodu, postupy, formálne náležitosti, dane, nahlásené obchodné prekážky, štatistiky a ďalšie požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať. Obsahuje aj informácie z oblasti služieb a investícií, návody, videonahrávky úspešných malých a stredných podnikov, ktoré obchodujú po celom svete. Informácie sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Hlavnou novinkou je nástroj ROSA, ktorý pomáha spoločnostiam správne pochopiť a uplatňovať pravidlá pôvodu. Videoprezentácia toho, čo portál ponúka, je na internetovom prepojení: video presentation.

Čítať viac
12. 10. 2020

SIEA vyhlásila prípravné trhové konzultácie k zabezpečeniu vodíkových dopravných prostriedkov a vodíkovej infraštruktúry

V rámci podpory národnej vodíkovej stratégie pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) maximálne transparentný proces, ktorý povedie k výberu vodíkovej infraštruktúry a vodíkových dopravných prostriedkov. Prvým krokom sú prípravné trhové konzultácie. Ich cieľom je definovať opis predmetu budúceho verejného obstarávania a všetky príslušné požiadavky, vrátane technických parametrov a obchodných podmienok.

Čítať viac
05. 10. 2020

MH SR pripravuje transpozíciu smernice o OZE, do procesu zapája verejnosť

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje transpozíciu novej smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk