10. 09. 2018

Analýza priemyselných parkov v Slovenskej republike

Centrum pre hospodárske otázky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky analyzovalo a mapovalo stav priemyselných parkov v Slovenskej republike. Spolu bolo predmetom analýzy 74 priemyselných parkov a ich stav k dátumu 30. jún 2017.

Čítať viac
21. 08. 2018

Na kreatívne vouchere na dizajn je v prvej výzve vyčlenených 500 000 €

O kreatívne vouchere na služby dizajnérov môžu podnikatelia žiadať od 30. augusta 2018. Európsky príspevok do výšky 5 000 € pokryje 50 % nákladov za služby dizajnérov.

Čítať viac
20. 08. 2018

Upozornenie: Informácia o neplatnosti pečiatky

MH SR v súvislosti s upozornením na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získavania nenávratného finančného príspevku z Inovačného fondu n. f. (uverejneným na webovom sídle ministerstva dňa 17. 7. 2018) zároveň informuje verejnosť o neplatnosti jeho pečiatky a upozorňuje na jej možné zneužitie.

Čítať viac
14. 08. 2018

SIEA zverejnila podmienky, ako môžu podnikatelia využiť kreatívne vouchere na služby architektov

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere v prvom zo štyroch podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu. Podnikatelia sa môžu už teraz pripraviť na predkladanie žiadostí o vouchere, ktoré pokryjú 50 % nákladov za služby architektov.

Čítať viac
10. 08. 2018

Posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 23. augusta 2018

Posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené vo štvrtok 23. augusta 2018 o 15:00. Na inštalácie slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja bude k dispozícii 1,5 milióna €.

Čítať viac
24. 07. 2018

V Múzeu obchodu koncert legendárneho bubeníka

Múzeum obchodu v Bratislave mapuje vývoj obchodu na našom území. V terajšej podobe je zriadené od roku 1991 a má vyše 65 000 exponátov. Projektom Rock v múzeu chcú urobiť z múzea skutočne živé múzeum a prilákať doň viac návštevníkov.

Čítať viac
19. 07. 2018

Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere

Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia architektúry, dizajnu, programovania alebo reklamy a marketingu. Dodávatelia kreatívnych služieb sa môžu od 20. júla 2018 prihlasovať do Galérie realizátorov na stránke www.vytvor.me.

Čítať viac
18. 07. 2018

Nová forma podpory pre mladých podnikateľov a start-uppistov v oblasti inovácií

V rámci pilotného projektu krajín V4 so štátom Izrael budú môcť mladí slovenskí podnikatelia a startuppisti absolvovať krátkodobé stáže v Izraeli. Projekt je súčasťou Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti inovácií medzi vládou štátu Izrael, krajinami Vyšehradskej skupiny a Medzinárodným vyšehradským fondom.

Čítať viac
17. 07. 2018

Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získania nenávratného finančného príspevku z Inovačného fondu

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), resp. Inovačný fond.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk