29. 01. 2021

ON-LINE konferencia: Predajcovia, pripravte sa na zmenu energetických štítkov

Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR pozývajú výrobcov, dovozcov a predajcov na online konferenciu o nových energetických štítkoch EÚ, ktoré sa budú meniť od marca 2021. Online konferencia sa uskutoční 4. februára 2021, účasť je bezplatná na základe registrácie.

Čítať viac
22. 01. 2021

SIEA uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie OZE v domácnostiach

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu podávať od februára 2021. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov. „Sme radi, že aj napriek zložitej situácii záujem o túto formu podpory pretrváva, a preto dopĺňame do zásobníkov 10,8 milióna €, čo sú všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne v projekte k dispozícii. Aj naďalej ponechávame predĺženú platnosť poukážok na 5 mesiacov, aby mali domácnosti dostatok času na zabezpečenie inštalácie zariadení. Žiadosti o preplatenie vybavujeme priebežne s rešpektovaním protiepidemiologických opatrení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. Z doplnenej sumy 10,8 mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € a na kotly na biomasu 1,5 mil. €.

Čítať viac
13. 01. 2021

Informácia k realizácii vnútorných presunov voľných zdrojov OP Integrovaná infraštruktúra v gescii sprostredkovateľských orgánov pre časť Výskum a inovácie – MH SR a MŠVVaŠ SR

V súvislosti s blížiacim sa záverom programového obdobia 2014 - 2020 ministerstvo hospodárstva v spolupráci s ministerstvom školstva ako SO pre OP II – časť výskum a inovácie urobili analýzu stavu implementácie operačného programu, pričom na jednej strane identifikovali možné riziká nedočerpania finančných prostriedkov a zároveň, na strane druhej, potenciál pre ich efektívne využitie.

Čítať viac
22. 12. 2020

Oznámenie o zrušení priameho rokovacieho konania k nákupu diagnostických rýchlotestov

Čítať viac
21. 12. 2020

Výzva IPCEI predĺžená, stále hľadáme ambiciózne projekty v oblasti vodíkových technológií

SIEA posúva uzávierku výzvy pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií až na 21. január 2021. Ambiciózne projekty, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispejú k plneniu cieľov Európskej únie, tak budú mať 21 dní navyše na zapojenie sa do výzvy IPCEI.

Čítať viac
16. 12. 2020

EK vydala správu o systéme pozastavení ciel EÚ (obdobie 2017 – 2019)

Európska komisia vydala správu o systéme pozastavení ciel Európskej únie (obdobie 2017 – 2019). Správa hodnotí vývoj systému pozastavenia ciel Európskej únie (ďalej colných suspenzií), ktorý vychádza z článku 31 ZFEÚ a existuje viac ako 50 rokov. O colné suspenzie môžu žiadať len podniky na tovary výrobnej spotreby a úspory v rámci systému na dovoznom cle môžu byť značné.

Čítať viac
12. 11. 2020

AUTOBUSÁRI - usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie

Príjemcovia pomoci pre nedotovanú autobusovú dopravu sú povinní predložiť doklady preukazujúce pokles tržieb v sťaženom období, resp. doklady z ktorých vychádzal pri výpočte poklesu tržieb,

Čítať viac
03. 11. 2020

SIEA navyšuje čerpanie kreatívnych voucherov

Aj Slovenská inovačná a energetická agentúra sa rozhodla podporiť malých a stredných podnikateľov z kreatívnych odvetví.

Čítať viac
28. 10. 2020

SIEA spúšťa online podujatia pre kreatívcov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku predstavuje online podobu seminárov určenú pre podnikateľov v kreatívnom priemysle. Prispôsobili sme naše podujatia na ONLINE formát, teda zúčastniť sa bude možné z pohodlia a najmä bezpečia vašich domovov.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk