30. 05. 2024

MH SR vyhlásilo výzvu na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo výzvu na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
26. 04. 2024

Výzva pre výrobcov/exportérov zdravotníckych prístrojov a pomôcok do Číny

Európska komisia (EK) začala dňa 24. 4. 2024 prešetrovanie prekážok pre európskych výrobcov/exportérov pri verejnom obstarávaní zdravotníckych prístrojov a pomôcok v Číne. EK ako príklad prekážok uvádza: uprednostňovanie čínskych tovarov pred zahraničnými v štátnych tendroch, administratívna diskriminácia zahraničných dodávateľov v tendroch, podmieňovanie zahraničných dodávok transferom technológie v prospech čínskych podnikov a pod.

Čítať viac
24. 04. 2024

On-line konzultácie pre slovenských partnerov k zapojeniu do programu Interrege Europe 2021-2027

Ministerstvo hospodárstva SR ako národný orgán programu organizuje sériu on-line konzultácií v nadväznosti na otvorenú verejnú výzvu na predkladanie projektov v roku 2024 a v snahe o čo najširšie zapojenie oprávnených aktérov z regiónov Slovenska.

Čítať viac

MH SR zverejnilo aktualizáciu indikatívnej alokácie k výzve 03I04-26-V01

Ministerstvo hospodárstva SR, ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre komponent 3, zverejnilo dňa 26. 03. 2024 aktualizovanú indikatívnu alokáciu pre výzvu 03I04-26-V01

Čítať viac
20. 03. 2024

Program Interreg Europe - III. verejná výzva na predkladanie projektových žiadostí

Program Interreg Europe - Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť možnosť zapojiť sa do III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí v programovom období 2021-2027.

Čítať viac
16. 02. 2024

MH SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky k výzve 01I03-26V07

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I03-26-V07 zameranej na podporu zvyšovania flexibility elektroenergeticých sústav pre vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) - prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy.

Čítať viac
19. 12. 2023

Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE–prečerpávacie vodné elektrárne, stacionárne batériové systémy

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) SR dnes zverejnilo výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
20. 11. 2023

MH SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky zameranej na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE

MH SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I01-26-V06 zameranej na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy

Čítať viac
26. 10. 2023

V rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti sú vyhlásené dve výzvy na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti digitalizácie a dekarbonizácie

Úrad vlády SR ako vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásil dve výzvy zamerané na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení a inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie. Sprostredkovateľom, ktorý bude zabezpečovať ich implementáciu, je Ministerstvo hospodárstva SR.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk