Seminár Možnosti financovania energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v mestách a obciach (29.9.2011)

Seminár

Dňa 29.9.2011 sa na pôde MH SR uskutočnil seminár s názvom „Možnosti financovania energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v mestách a obciach”.

Seminár bol zameraný na zástupcov samospráv, VÚC a spoločností konajúcich vo verejnom záujme, ktorí majú záujem o získanie informácií o možnostiach financovania projektov energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie vo svojich mestách, obciach, ako aj regiónoch.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk