Dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa 2024

 

Vážení zástupcovia spotrebiteľských združení,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR v súlade s  § 2 písm. d) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších prepisov vyčlenilo v rámci svojej rozpočtovej kapitoly sumu 100 000,00 eur, určenú na dotácie právnickým osobám založeným alebo zriadeným za účelom ochrany spotrebiteľa.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa“ na rok 2024 plánuje Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásiť v druhom kvartáli 2024

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk