Zoznam podnetov, ktoré neboli schválené v rámci antibyrokratických balíčkov

V rámci podnetov k príprave antibyrokratických balíčkov boli podnikateľskými zväzmi a združeniami navrhnuté opatrenia, ktoré z rôznych dôvodov neboli uskutočniteľné a neboli tak schválené v rámci jednotlivých balíčkov. 
 
V nižšie uvedenom dokumente je uvedený zoznam 211 takýchto podnetov. Zoznam obsahuje okrem autora podnetu i identifikovaný subjekt plnenia (gestora) a vyjadrenie gestora k dôvodom, prečo podnet nebol prijatý.

 

Zoznam podnetov, ktoré neboli schválené v rámci antibyrokratických balíčkov (PDF)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk