25. 10. 2016

Rušenie štátnych sviatkov ministerstvo hospodárstva nepripravuje

Vzhľadom na opakované mystifikujúce a skresľujúce informácie, ktoré sa objavujú v slovenských médiách, Ministerstvo hospodárstva SR jednoznačne deklaruje: V súčasnosti rezort nenavrhuje, ani nepripravuje znižovanie počtu štátnych sviatkov. Možný podnet na diskusiu o tejto téme očakávame len v súvislosti so snahou zlepšiť podnikateľské prostredie od podnikateľov. Nateraz však z podnikateľského prostredia takáto iniciatíva nevzišla a nie je ani zadefinovaná v rámci priorít Programového vyhlásenia vlády.

Čítať viac
24. 10. 2016

V delegácii prezidenta SR vo Švajčiarsku aj štátny tajomník Rastislav Chovanec

Štátny tajomník Rastislav Chovanec sa v dňoch 20. - 21. októbra zúčastnil ako člen delegácie vedenej prezidentom SR Andrejom Kiskom na pracovnej ceste vo Švajčiarsku.

Čítať viac
19. 10. 2016

Minister hospodárstva SR Peter Žiga dnes prijal zástupcov najvýznamnejšieho podnikateľského združenia v Japonsku

Spolu s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska J.E. pánom Jun SHIMMI a obchodnou delegáciou organizácie Keidanren sa venoval téme priamych zahraničných investícií smerujúcich na Slovensko a strategického partnerstvu EÚ a Japonska.

Čítať viac
18. 10. 2016

Prijatie obchodnej zmluvy EÚ s Kanadou CETA čaká na súhlas Belgicka

Definitívnu zhodu na prelomovej dohode o voľnom obchode s Kanadou - CETA nakoniec neprinieslo ani dnešné mimoriadne rokovanie Rady ministrov hospodárstva a obchodu EÚ v Luxemburgu. Stalo sa tak napriek tomu, že väčšina štátov EÚ je po zložitej diskusii predbežne pripravená dohodu podporiť. Definitívny súhlas nateraz viazne na postoji Belgicka, kde pokračujú rokovania na vnútropolitickej scéne. Rumunsko a Bulharsko zmluvu podporia len pod podmienkou bezvízového styku s Kanadou. Za predsednícku krajinu viedol zasadnutie slovenský minister hospodárstva Peter Žiga a zúčastnila sa na ňom eurokomisárka pre obchod Cecília Malmströmová.

Čítať viac
18. 10. 2016

MSV v Brne – príležitosť pre slovenské firmy

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravili pre slovenských podnikateľov ďalšiu platformu v rámci spoločnej expozície s významnou štátnou podporou a vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA.

Čítať viac
14. 10. 2016

Vojtech Ferencz na zasadnutí Ministerskej rady Energetického spoločenstva

Štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz sa 14. októbra v Sarajeve zúčastnil na zasadnutí Ministerskej rady Energetického spoločenstva (EnC). Táto medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá energetickou politikou, vznikla v roku 2005 s cieľom zabezpečiť spoločnú bezpečnosť dodávok a ďalšiu spoluprácu v oblasti energetiky a je jeden z pilierov vonkajšej dimenzie energetickej politiky EÚ.

Čítať viac
14. 10. 2016

Štátny tajomník Rastislav Chovanec navštívil ELO SYS 2016

V dňoch 11. - 13.10. sa v Trenčíne konal medzinárodný veľtrh ELO SYS 2016, zameraný na oblasť strojárenstva a energetiky. Prezentovalo sa na ňom 96 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka a Bulharska.

Čítať viac
11. 10. 2016

NR SR prijala zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií

Parlament schválil zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR ako iniciatívny návrh. Nová úprava reaguje na sprísnenie medzinárodnej legislatívy vzhľadom na zmenu bezpečnostnej situácie a boj proti financovaniu terorizmu. Zabezpečí tak plnenie záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti.

Čítať viac
11. 10. 2016

Parlament schválil nový zákon o podpore malého a stredného podnikania

NR SR schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Prvýkrát má tak Slovensko právnu normu, ktorá vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Účinná bude od 1. januára 2017.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk