16. 02. 2024

Ako si užiť jarné prázdniny v pohode a bez stresu

Blížia sa jarné prázdniny, počas ktorých sa mnohí z vás vyberú užiť si so svojimi deťmi jarnú lyžovačku nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike preto pripravilo niekoľko užitočných rád, na čo by ste si mali dať pozor pri ceste do zahraničia a na čo by ste nemali zabudnúť, ako i informácie o vašich spotrebiteľských právach týkajúcich sa cestovania.

Čítať viac
16. 02. 2024

Štátnu spoločnosť Valaliky Industrial Park povedie Norbert Faith

Štátnu spoločnosť Valaliky Industrial Park, a. s., ktorá na východnom Slovensku buduje významný strategický park vo Valalikoch pri Košiciach, povedie Norbert Faith. Ministerstvo hospodárstva SR, ako jediný akcionár spoločnosti Valaliky Industrial Park, ho menovalo do funkcie s účinnosťou od 16. februára 2024.

Čítať viac
12. 02. 2024

K. Šaško na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgicku

Štátny tajomník Kamil Šaško viedol v dňoch 8. – 9. februára 2024 slovenskú delegáciu na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgickom Genku, ktoré je známe svojou bohatou baníckou minulosťou a naštartovaním prerodu na moderné mesto podporujúce inovácie a zelené technológie. Hlavnou témou diskusie bolo smerovanie novej priemyselnej politiky Európskej únie (EÚ) a poskytnutie usmernenia pre novú Európsku komisiu, ktorá začne pôsobiť po voľbách do Európskeho parlamentu. Prítomní ministri sa zhodli, že nová priemyselná stratégia musí rešpektovať zmenené geopolitické reálie, v ktorých sa Európa nachádza, a musí vytvoriť vhodné rámcové podmienky pre udržanie konkurencieschopnosti európskych podnikov rešpektujúc regionálne rozdiely. Dôležitým odkazom ministrov je nutnosť posilniť sebestačnosť hospodárstva EÚ a posilniť odolnosť dodávateľských reťazcov znížením závislostí na dovoze výrobkov, surovín a technológií.

Čítať viac
11. 02. 2024

Spoločné stanovisko MH SR zastúpeného D. Sakovou s podpredsedu vlády a ministra životného prostredia T. Tarabu a predstaviteľov Nippon Steel Corporation

Spoločné stanovisko Ministerstva hospodárstva SR zastúpeného podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou s podpredsedu vlády a ministra životného prostredia T. Tarabu a vrcholových predstaviteľov Nippon Steel Corporation a US Steel Košice:

Čítať viac
09. 02. 2024

Denisa Saková podpísala Memorandum o porozumení s inovatívnym japonským výrobcom fotovoltických panelov

Slovensko sa chce stať vstupnou bránou pre rozšírenie novej technológie fotovoltických panelov do Európy. Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková v piatok 9. februára 2024 podpísala v japonskom Tokiu Memorandum o porozumení so spoločnosťou Sekisui Chemical, vyvíjajúcou fotovoltické flexibilné panely, čo vytvára úplne nové možnosti ich použitia.

Čítať viac
25. 01. 2024

Štát chce pomôcť automobilovému priemyslu

Vo štvrtok 25. januára 2024 za okrúhlym stolom rokoval premiér SR Robert Fico spolu so zástupcami vlády SR s významnými predstaviteľmi automobilového priemyslu, riaditeľmi štyroch veľkých automobilových spoločností pôsobiacich na Slovensku, ako i so zástupcami autobatériového priemyslu, záujmových zväzov či asociácií. Stretnutia sa na základe pozvania podpredsedníčky vlády SR a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej zúčastnil i výkonný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Hlavnou témou rokovania bola budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku, ktoré je najväčším výrobcom osobných automobilov na svete v prepočte na obyvateľa. Automobilový priemysel dnes zamestnáva na Slovensku viac ako 260 000 ľudí a je zodpovedný za 42 percent nášho exportu. Ministerstvo hospodárstva SR v krátkej dobe zapracuje podnety od zástupcov automobilového priemyslu do vládnych politík a na prelome februára a marca ich predloží na špeciálne rokovanie vlády, ktoré bude zvolané za účelom riešenia problémov automobilového priemyslu.

Čítať viac
19. 01. 2024

Náklady štátu na dotácie vysokých cien plynu poklesnú vďaka krokom Ministerstva hospodárstva SR

Vláda SR na svojom rokovaní v stredu 17. januára 2023 vyhlásila všeobecný hospodársky záujem aj na ceny plynu. Na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR stanovila ceny tejto komodity pre dodávateľov na úroveň 73,14 eur/MWh. Táto cena vychádza hlavne z aritmetického priemeru denných hodnôt burzy European Energy Exchange za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 a podľa názoru ministerstva v súčasnej mimoriadnej situácii hodnovernejšie vyjadruje náklady dodávateľov. Vďaka tomuto opatreniu sa predpokladá, že štát ušetrí na kompenzáciách pre dodávateľov za ceny plynu približne 66 mil. eur. Na regulované ceny pre domácnosti alebo zraniteľných odberateľov toto rozhodnutie nemá priamy dopad.

Čítať viac
18. 01. 2024

Od januára 2024 môžu zariadenia sociálnych služieb, študentské domovy a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí získať lacnejšie teplo

Od januára 2024 môžu zariadenia sociálnych služieb a študentské domovy získať lacnejšie teplo. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov bolo na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR rozšírené o zariadenia sociálnych služieb zapísané do registra sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o študentské domovy. Rezort hospodárstva vyzýva týchto zraniteľných odberateľov tepla, aby čo najskôr kontaktovali svojho dodávateľa a preukázali mu nárok na regulovanú cenu tepla.

Čítať viac
10. 01. 2024

Strategická investícia do transformácie slovenského automobilového priemyslu smerom k elektromobilite

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková predložila v stredu 10. januára 2023 na rokovanie vlády návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kia Slovakia, s. r. o. v hodnote 29 950 000 eur vo forme úľavy na dani z príjmov, ktorý vláda schválila. V rámci realizácie investičného zámeru sa spoločnosť zaviaže k vynaloženiu oprávnených nákladov v hodnote 107 901 358 eur v období rokov 2024 až 2028, pričom musí zachovať 3 693 existujúcich pracovných miest.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk