03. 02. 2023

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach vyrobil prvú gigawatthodinu elektrickej energie

Minister hospodárstva Karel Hirman v piatok 3. februára 2023 pracovne navštívil jadrovú elektráreň (JE) v Mochovciach. V sprievode generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, a. s., (SE) Branislava Strýčka a manažmentu jadrovej elektrárne si prezrel priestory tretieho a štvrtého bloku elektrárne. Zástupcovia SE ho zároveň informovali o aktuálnom stave tretieho bloku, ktorý už počas skúšobného procesu spúšťania dodal do siete prvú gigawatthodinu elektrickej energie.

Čítať viac
03. 02. 2023

Pôvodný návrh o uskladňovaní plynu by ohrozil dodávky a ceny plynu na Slovensku. MH SR navrhuje zmenu!

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) upozorňuje, že návrh novely zákona, ktorý mal ustanoviť pravidlá pre skladovanie zemného plynu, pripravený bývalým vedením MH SR – exministrom Richardom Sulíkom a bývalým štátnym tajomníkom Karolom Galekom, by mal podobný efekt, ako bola nimi navrhovaná a presadená zmena referenčného obdobia na stanovenie regulovanej ceny elektrickej energie. Jej výsledkom bol prudký nárast ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov v roku 2023. V prípade návrhu pre povinné uskladňovanie plynu by sa zbytočne zvýšila cena plynu!

Čítať viac
03. 02. 2023

Slovenská inovačná misia v Izraeli

Slovensko ako zdroj technologických talentov pripravených aktívne posilniť spoločné Izraelsko-Slovenské inovačné a strat-upové projekty, bolo hlavnou témou konferencie, ktorú v utorok 31.1.2023 v Tel Avive otvoril štátny tajomník MH SR Peter Švec. Podujatie zorganizované fondom Zero One Hundred sa uskutočnilo v rámci trojdňovej “Inovačnej misie Izrael 2023”. Misiu pripravili Slovenská asociácia pre inovačnú ekonomiku (SAPIE), Košice IT Valley a Civitta Slovakia v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v štáte Izrael. Zúčastnilo sa na nej takmer 50 slovenských inovátorov, start-upistov, hi-tec investorov, ale aj zástupcov košickej samosprávy. Na príprave aj priebehu misie sa podieľala Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR, ktorej generálna riaditeľka Michaela Kršková absolvovala bilaterálne stretnutie so zástupcami Izraelskej inovačnej autority.

Čítať viac
01. 02. 2023

Výborná správa pre Slovensko: Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začal pracovať

Tretí blok jadrovej elektrárne (JE) v Mochovciach sa v utorok 31. januára približne hodinu pred polnocou podarilo zapojiť do siete. Oddnes teda nový blok premieňa tepelnú energiu uvoľnenú v reaktore na elektrinu. Míľnik, ktorý týmto Slovenské elektrárne (SE), a. s., dosiahli, znamená prelomový počin pre celé Slovensko. Vďaka nemu sa bude môcť napĺňať dohoda medzi SE a vládou SR, v zmysle ktorej sa SE zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti, a to v cene 61,2077 eur za 1 MWh, t. j. v bezprecedentne nízkej cene v rámci celej EÚ. Nový blok, ktorý začal dodávať do siete prvú elektrinu pri aktuálnom nominálnom výkone vo výške 20 %, má plánovanú životnosť minimálne na 60 rokov. Mimoriadnosť jeho spustenia spočíva tiež v jeho obrovskom prínose smerom k energetickej stabilite a znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Čítať viac
31. 01. 2023

Uplatnenie odvodu z nadmerných príjmov vybraných výrobcov elektriny schválené vládou SR

Vláda SR na svojom mimoriadnom rokovaní v utorok 31. januára schválila predložený návrh nariadenia Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti uplatnenia odvodu z nadmerných príjmov vybraných výrobcov elektriny. Dočasný odvod bol zavedený novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. Nariadenie vlády SR určuje výšky stropu pre odvod nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, ako aj spôsob preukazovania trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny. Výška stropov sa určuje podľa jednotlivých spôsobov výroby elektriny alebo použitého paliva.

Čítať viac
31. 01. 2023

Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre podniky tzv. „2.4“. MH SR má tak ďalší nástroj pomoci v boji s vysokými cenami energií.  

Ministerstvo hospodárstva dostalo v utorok 31. januára od Európskej komisie (EK) oznámenie o schválení schémy štátnej pomoci na podporu podnikov zasiahnutých mimoriadnou situáciou v súvislosti s energetickou krízou. Európska komisia tak v krátkom čase notifikovala schému pripravenú ministerstvom hospodárstva, pričom pripravovaná schéma vychádza z oddielu 2.4 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, ktorú Európska komisia prijala 23. marca 2022.

Čítať viac
27. 01. 2023

Vydávanie povolení na predaj alebo vývoz ropných výrobkov vyrobených z ropy, na ktorú sa vzťahujú sankcie Rady (EÚ) s ohľadom na konanie Ruska

Na základe nariadenia Rady (EÚ) 2022/2474 zo 16. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, môžu príslušné orgány Slovenska a Maďarska povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz určitých druhov ropných výrobkov na Ukrajinu.

Čítať viac
27. 01. 2023

Karel Hirman dnes rokoval v Sabinove o aktuálnom stave príprav na vybudovanie nového priemyselného parku

Minister hospodárstva SR Karel Hirman viedol v piatok 27. januára spolu so zástupcom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pracovné rokovania s primátorom mesta Sabinov Michalom Repaským. Diskusii dominovala téma aktuálneho stavu príprav na vybudovanie nového priemyselného parku v Sabinove, ktorý má ambíciu patriť medzi najväčšie priemyselné parky v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Súčasťou diskusií bola aj otázka pripravenosti a potenciálu mesta Sabinov prijať ďalšie významné investičné projekty očakávané na východnom Slovenskom v budúcich rokoch, čo môže významne zvýšiť ekonomickú kondíciu mesta a celého regiónu.

Čítať viac
26. 01. 2023

Najvyšší zástupcovia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska na pôde MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v rokovaniach so zástupcami verejného sektora.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk