31. 01. 2023

Uplatnenie odvodu z nadmerných príjmov vybraných výrobcov elektriny schválené vládou SR

Vláda SR na svojom mimoriadnom rokovaní v utorok 31. januára schválila predložený návrh nariadenia Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti uplatnenia odvodu z nadmerných príjmov vybraných výrobcov elektriny. Dočasný odvod bol zavedený novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. Nariadenie vlády SR určuje výšky stropu pre odvod nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, ako aj spôsob preukazovania trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny. Výška stropov sa určuje podľa jednotlivých spôsobov výroby elektriny alebo použitého paliva.

Čítať viac
31. 01. 2023

Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre podniky tzv. „2.4“. MH SR má tak ďalší nástroj pomoci v boji s vysokými cenami energií.  

Ministerstvo hospodárstva dostalo v utorok 31. januára od Európskej komisie (EK) oznámenie o schválení schémy štátnej pomoci na podporu podnikov zasiahnutých mimoriadnou situáciou v súvislosti s energetickou krízou. Európska komisia tak v krátkom čase notifikovala schému pripravenú ministerstvom hospodárstva, pričom pripravovaná schéma vychádza z oddielu 2.4 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, ktorú Európska komisia prijala 23. marca 2022.

Čítať viac
27. 01. 2023

Vydávanie povolení na predaj alebo vývoz ropných výrobkov vyrobených z ropy, na ktorú sa vzťahujú sankcie Rady (EÚ) s ohľadom na konanie Ruska

Na základe nariadenia Rady (EÚ) 2022/2474 zo 16. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, môžu príslušné orgány Slovenska a Maďarska povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz určitých druhov ropných výrobkov na Ukrajinu.

Čítať viac
27. 01. 2023

Karel Hirman dnes rokoval v Sabinove o aktuálnom stave príprav na vybudovanie nového priemyselného parku

Minister hospodárstva SR Karel Hirman viedol v piatok 27. januára spolu so zástupcom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pracovné rokovania s primátorom mesta Sabinov Michalom Repaským. Diskusii dominovala téma aktuálneho stavu príprav na vybudovanie nového priemyselného parku v Sabinove, ktorý má ambíciu patriť medzi najväčšie priemyselné parky v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Súčasťou diskusií bola aj otázka pripravenosti a potenciálu mesta Sabinov prijať ďalšie významné investičné projekty očakávané na východnom Slovenskom v budúcich rokoch, čo môže významne zvýšiť ekonomickú kondíciu mesta a celého regiónu.

Čítať viac
26. 01. 2023

Najvyšší zástupcovia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska na pôde MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v rokovaniach so zástupcami verejného sektora.

Čítať viac
26. 01. 2023

Ministra hospodárstva Karla Hirmana dnes prijala prezidentka Zuzana Čaputová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes prijala na pôde Prezidentského paláca ministra hospodárstva SR Karla Hirmana. Hlavnou témou ich rozhovoru boli aktuálne opatrenia, riešenia, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) realizuje v rámci svojej pôsobnosti na pomoc domácnostiam, podnikateľskému sektoru, ale i verejnej správe na elimináciu dôsledkov energetickej krízy. Vo vzájomnej diskusii rezonovala aj otázka energetickej bezpečnosti Slovenska, ktorá predstavuje vysoko aktuálnu tému vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine vyvolaný Ruskou federáciou.

Čítať viac
25. 01. 2023

Karel Hirman prijal zástupcov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov

Minister hospodárstva Karel Hirman dnes na pôde ministerstva hospodárstva prijal zástupcov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).

Čítať viac
24. 01. 2023

Reakcia ministra: Slovami Galekovho šéfa – poslanec Galek strelil capa

Koľko Karol Galek vykrikuje, toľko sa mýli. Ale poďme pekne od začiatku. Hneď na úvod zásadný fakt: do začiatku septembra, teda pred mojím nástupom do funkcie ministra, Ministerstvo hospodárstva SR nedokončilo a tobôž nevyplatilo žiadnu schému určenú pre podnikateľskú obec či iné subjekty.

Čítať viac
24. 01. 2023

Aktuálne a očakávané opatrenia na oživenie slovenskej ekonomiky v roku 2023 boli hlavnou témou konferencie SOPK

Konferencie Slovenskej a obchodnej priemyselnej komory (SOPK) na tému „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2023“ sa zúčastnil aj minister hospodárstva SR Karel Hirman.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk