logo ministerstva hospodárstva
06. 02. 2020

Informačné stretnutie pre odbornú verejnosť k aukciám na nové zdroje OZE

Ministerstvo hospodárstva SR na základe zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby vyhlásilo 3. februára 2020 výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania na zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
05. 02. 2020

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom v roku 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) a vyhlášky č. 106/2019 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (ďalej len „vyhláška ministerstva“) a zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
05. 02. 2020

Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou „Inovačných voucherov“ na projekty zamerané na inováciu produktov, služieb a procesov, ktorých výsledkom je stimulácia konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu MSP v oblastiach: strojárstva a automatizácie, potravinárstva a biochémie, sociálnych inovácií, stavebníctva a dopravy, chémie a agrochémie, elektrotechniky/elektroniky a informačno-komunikačných technológií, energetiky a ekológie, inovatívnych technológií.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
04. 02. 2020

MH SR spúšťa historicky prvú aukciu na výrobu zelenej energie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo prvú aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
29. 11. 2019

Slovensko ukončilo vnútroštátny schvaľovací proces obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA)

Slovenská republika dňa 28. novembra 2019 odovzdala Generálnemu sekretariátu Rady ako depozitárovi dohody CETA notifikáciu o ukončení vnútroštátnych ratifikačných postupov.

Čítať viac
18. 11. 2019

MH SR zverejnilo podmienky poskytnutia dotácie na elektromobily

Všetky informácie nájdete na: https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2019 (Dotácie v roku 2019 → Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel)

Čítať viac
29. 10. 2019

Informačné stretnutie pre odbornú verejnosť k aukciám na nové zdroje OZE

Ministerstvo hospodárstva SR na základe zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby pripravuje podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených do výberového konania na nové zdroje OZE.

Čítať viac
18. 10. 2019

Výzva Inovačného fondu n. f. na predkladanie žiadostí o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na riešenie projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií

Inovačný fond n. f. vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na riešenie úloh aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie, technologické procesy a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú mať reálnu nádej uplatnenia na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu.

Čítať viac
11. 09. 2019

V televíznej relácii „S energiou efektívne“ vám poradia odborní konzultanti z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU

Zaujíma vás, ako neplytvať energiou a ako efektívne využívať obnoviteľné zdroje? Vypočujte si rady odborných konzultantov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU v televíznej relácii „S energiou efektívne“.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk