12. 03. 2019

Výzva na predloženie návrhov k pripravovanej dohode medzi EÚ a USA o spolupráci v oblasti technickej regulácie

V nadväznosti na spoločné vyhlásenie predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera a prezidenta USA Donalda Trumpa z ich stretnutia dňa 25. 07. 2018 vo Washingtone k riešeniu krízy vo vzájomných obchodných vzťahoch sa začala príprava dohody medzi Európskou úniou a USA o spolupráci v oblasti technickej regulácie.

Čítať viac
25. 02. 2019

Prvé poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydá SIEA v marci 2019

Národný projekt Zelená domácnostiam II bol schválený. O prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú môcť domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja požiadať už v priebehu marca 2019.

Čítať viac
25. 02. 2019

Čo sa mení v projekte Zelená domácnostiam II

V národnom projekte Zelená domácnostiam II platia nové sadzby podpory pri jednotlivých zariadeniach a mení sa aj spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok.

Čítať viac
30. 01. 2019

Pozvánka na seminár Energeticky efektívne v budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na bezplatný seminár "Energeticky efektívne v budovách", ktorý sa uskutoční 6. februára 2019 v Nitre počas medzinárodného veľtrhu AQUA-THERM.

Čítať viac
24. 01. 2019

Schéma minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ MH SR “) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len „SIEA“) vyhlásilo 24. januára 2019 druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa schémy minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji (ďalej len „ schéma“). Výzva bude uzatvorená 25. februára 2019.

Čítať viac
20. 12. 2018

Národný projekt Zelená domácnostiam II pokračuje v roku 2019

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam II by mali mať slovenské domácnosti možnosť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie už v prvom štvrťroku 2019. Celkovo je na projekt do roku 2023 vyčlenených 48 miliónov €.

Čítať viac
18. 12. 2018

Hľadá sa Podnikateľka Slovenska 2018

Slovak Business Agency (SBA) spustila prihlasovanie do 19. ročníka ankety Podnikateľka Slovenska 2018. Ocenenie bude možné získať v štyroch kategóriách– Začínajúca podnikateľka, Výnimočná Podnikateľka, Inovatívna Podnikateľka a Úspešná živnostníčka. SBA ako organizátor súťaže hľadá ženy, ktoré podnikajú, alebo začínajú podnikať a ich aktivity môžu byť inšpiráciou pre ostatných.

Čítať viac
14. 12. 2018

Výsledky prvého kola v rámci "Schémy minimálnej podpory zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji"

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji.

Čítať viac
14. 11. 2018

Druhé rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v roku 2018

V stredu 21. novembra o 15:00 hod. sa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutoční rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk