25. 06. 2020

Zelená domácnostiam II čaká na žiadosti o poukážky, zásobníky sú otvorené

Domácnosti, ktorú chcú do konca roka inštalovať slnečné kolektory, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, majú naďalej možnosť požiadať o poukážku z projektu Zelená domácnostiam II. Žiadosti o príspevky na fotovoltické panely bude možné podávať od pondelka.

Čítať viac
logo SIEA
19. 06. 2020

Poukážky na kotly na biomasu získalo 300 domácností, žiadosti je možné naďalej podávať

Po otvorení zásobníkového systému v projekte Zelená domácnostiam II získalo poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu 300 domácností. Žiadosti pre kotly je možné naďalej podávať. Budúci týždeň sa otvorí registrácia žiadostí pre slnečné kolektory a pre tepelné čerpadlá.

Čítať viac
logo ministerstva
11. 06. 2020

Projekty Interreg Europe môžu pomôcť regiónom

Projekty Interreg Europe prispievajú ku vzniku inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy v súlade so stratégiou Európa 2020.

Čítať viac
logo SIEA
10. 06. 2020

Zásobníky Zelenej domácnostiam II začne SIEA otvárať v polovici júna

O poukážky z projektu Zelená domácnostiam II budú môcť v júni žiadať domácnosti, ktoré chcú zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie inštalovať tento rok. Novinkou je otvorenie zásobníkov a možnosť upravovať žiadosť až do vydania poukážky.

Čítať viac
ilustračný obrázok k verejným konzultáciám k balíku zákona o digitálnych službách
04. 06. 2020

Komisia otvorila verejné konzultácie k balíku zákona o digitálnych službách

Európska komisia otvorila verejné konzultácie k balíku zákona o digitálnych službách, tzv. Digital Services Act. Keďže pripravovaná regulácia bude mať pravdepodobne dopad na poskytovateľov a užívateľov služieb elektronického obchodu, Komisia chce získať názory podnikateľov, občanov, online platforiem, akademickej obce, občianskej spoločnosti a iných zainteresovaných strán k tejto iniciatíve.

Čítať viac
SIEA logo
14. 05. 2020

SIEA predlžuje termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher do júla

V snahe zmierniť ekonomické dopady spôsobené šírením ochorenia COVID-19 pristupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu (NP PRKP) k opätovnému predĺženiu koncových termínov pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívne vouchre s architektmi, dizajnérmi, marketérmi alebo programátormi do 31. júla 2020.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
08. 04. 2020

Exportné bariéry - krátky prieskum

V rámci pravidelného prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi, ktorý sa realizuje pre potreby Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, boli identifikované ako problém pre exportérov administratívne bariéry exportu.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
07. 04. 2020

Puncový úrad obnovil poskytovanie služieb

Poskytované sú v obmedzenom režime a za prísnych hygienických opatrení.

Čítať viac
logo ministerstva hospodárstva
06. 04. 2020

Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti ako tvorca opatrenia OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020 usmerňuje médiá, verejnosť, prevádzky, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a prostredníctvom nich i samosprávu a PZ SR.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk