24. 07. 2018

V Múzeu obchodu koncert legendárneho bubeníka

Múzeum obchodu v Bratislave mapuje vývoj obchodu na našom území. V terajšej podobe je zriadené od roku 1991 a má vyše 65 000 exponátov. Projektom Rock v múzeu chcú urobiť z múzea skutočne živé múzeum a prilákať doň viac návštevníkov.

Čítať viac
19. 07. 2018

Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere

Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia architektúry, dizajnu, programovania alebo reklamy a marketingu. Dodávatelia kreatívnych služieb sa môžu od 20. júla 2018 prihlasovať do Galérie realizátorov na stránke www.vytvor.me.

Čítať viac
18. 07. 2018

Nová forma podpory pre mladých podnikateľov a start-uppistov v oblasti inovácií

V rámci pilotného projektu krajín V4 so štátom Izrael budú môcť mladí slovenskí podnikatelia a startuppisti absolvovať krátkodobé stáže v Izraeli. Projekt je súčasťou Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti inovácií medzi vládou štátu Izrael, krajinami Vyšehradskej skupiny a Medzinárodným vyšehradským fondom.

Čítať viac
17. 07. 2018

Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získania nenávratného finančného príspevku z Inovačného fondu

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), resp. Inovačný fond.

Čítať viac
05. 06. 2018

Ako byť v budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi

Na workshope na túto tému predstaví Slovenská inovačná a energetická agentúra 19. júna 2018 v Bratislave prvé výsledky medzinárodného projektu TOGETHER.

Čítať viac
04. 06. 2018

Pozvánka na prezentáciu obchodno-politických nástrojov EÚ v podmienkach SR

Ministerstva hospodárstva pozýva na prezentáciu, ktorá sa uskutoční dňa 19. júna 2018 o 10:00 hod. v priestoroch ministerstva na Mierovej ulici 19 v Bratislave

Čítať viac
14. 05. 2018

Výzva na podporu projektov Smart City

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Táto výzva podporí Smart City riešenia. Žiadosti je možné predkladať do konca júna 2018.

Čítať viac
11. 05. 2018

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo ďalšiu výzvu, ktorá má podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk, a to formou Inovačných voucherov. O podporu môžu fyzické a právnické osoby požiadať do 11. júna 2018.

Čítať viac
10. 05. 2018

Slovenská republika obhájila hodnotenie dvoch biocídne účinných látok na pôde Európskej chemickej agentúry

Výbor pre biocídne výrobky (BPC) Európskej chemickej agentúry (ECHA) podporil schválenie dvoch účinných látok, u ktorých bolo hodnotenie vykonané slovenským príslušným orgánom pre biocídy – Centrom pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk