Energodotácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu. Dotácia sa môže poskytnúť na krytie zvýšených nákladov na zemný plyn a/alebo elektrinu v súvislosti s agresiou Ruska proti Ukrajine. Štruktúra informácií má za cieľ pomôcť Vám zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie.

 

Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na našom webovom sídle  -tu-

 

Vyplatené žiadosti v rámci výzvy 2.1 a výzvy pre vybrané subjekty verejnej správy a cirkvi (PDF, 24,13 MB)

Neschválené žiadosti v rámci výzvy 2.1 a výzvy pre vybrané subjekty verejnej správy a cirkvi (PDF, 2,92 MB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk