Kompenzácia cien vybraných druhov taríf za odberateľov elektriny a plynu

Nižšie nájdete sumár potrebných informácií k poskytnutiu kompenzácie cien vybraných druhov taríf za všetkých odberateľov elektriny.

Dovoľujeme si Vás informovať, že MH SR pri kontrole žiadostí o poskytnutie kompenzácie cien vybraných druhov taríf za odberateľov elektriny zisťuje množstvo nezrovnalostí v údajoch, ktoré distribučné spoločnosti nahlasujú na OKTE. Týka sa to najmä údajov o odobranom množstve z nadradenej sústavy, distribuovanom množstve koncovým odberateľom v rôznych napäťových úrovniach, o vlastnej spotrebe alebo ostatnej vlastnej spotrebe a stratách. Často tieto údaje na OKTE absentujú. Každý z týchto údajov sa nahlasuje samostatne a v prípade nesúladu údajov nahlásených na OKTE a vyplnených údajov v žiadosti, bude Vaša žiadosť zamietnutá.

Informácie pre rok 2024

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 472/2023 Z. z. (PDF, 223 KB)

Usmernenie k nariadeniu vlády SR (PDF, 265 KB)

Návod, ako správne vyplniť žiadosť o kompenzáciu_PRDS (PDF, 11,45 MB)

Návod, ako správne vyplniť žiadosť o kompenzáciu_PMDS (PDF, 2,55 MB)

 

Príloha k žiadosti - PRDS - 2024 (XLSX, 53 KB)

Príloha k žiadosti - PMDS - 2024 (XLSX, 141 KB)

 

Zoznam poskytnutých kompenzácií_plyn tarify_za rok 2024 (XLSX, 11 KB)

 

Informácie pre rok 2023

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z. (PDF, 223 KB)

Usmernenie k nariadeniu vlády SR (PDF, 265 KB)

Návod, ako správne vyplniť žiadosť o kompenzáciu_PRDS (PDF, 1,65 MB)

Návod, ako správne vyplniť žiadosť o kompenzáciu_PMDS (PDF, 2 MB)

 

Príloha k žiadosti_Tarifa za straty_PRDS_január až apríl 2023 (XLSX, 22,9 KB) - žiadosti za jednotlivé mesiace je potrebné podávať osobitne

Príloha k žiadosti_Tarifa za straty_PRDS_máj až december 2023 (XLSX, 22,6 KB)

 

Príloha k žiadosti_Tarifa za straty_PMDS_január až apríl 2023 (XLSX, 23 KB) - žiadosti za jednotlivé mesiace je potrebné podávať osobitne

Príloha k žiadosti_Tarifa za straty_PMDS_máj až december 2023 (XLSX, 23 KB)

 

Príloha k žiadosti_TPS_január až apríl 2023 (XLSX, 22,6 KB) - žiadosti za jednotlivé mesiace je potrebné podávať osobitne

Príloha k žiadosti_TPS_máj až december 2023 (XLSX, 22,6 KB)

 

Príloha k žiadosti_TSS_január až apríl 2023 (XLSX, 22,3 KB) - žiadosti za jednotlivé mesiace je potrebné podávať osobitne

Príloha k žiadosti_TSS_máj až september 2023 (XLSX, 22,3 KB)

Príloha k žiadosti_TSS_október až december 2023 (XLSX, 22,3 KB)

 

 

Zoznam poskytnutých kompenzácií (PDF, 1509 KB)

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk