Kompenzácia cien vybraných druhov taríf za všetkých odberateľov elektriny

Nižšie nájdete sumár potrebných informácií k poskytnutiu kompenzácie cien vybraných druhov taríf za všetkých odberateľov elektriny.

 

UPOZORNENIE:

V súvislosti so znížením cien tarify za straty, TPS a TSS za obdobie január až apríl 2023 na úroveň roka 2022 prosíme žiadateľov, aby počkali na doručenie opravných faktúr. Na ich vystavovaní sa aktuálne pracuje.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z. (PDF, 223 KB)

Usmernenie k nariadeniu vlády SR (PDF, 265 KB)

Návod, ako správne vyplniť žiadosť o kompenzáciu_PRDS (PDF, 1,65 MB)

Návod, ako správne vyplniť žiadosť o kompenzáciu_PMDS (PDF, 2 MB)

 

Príloha k žiadosti_Tarifa za straty_PRDS_január až apríl 2023 (XLSX, 22,9 KB) - žiadosti za jednotlivé mesiace je potrebné podávať osobitne

Príloha k žiadosti_Tarifa za straty_PRDS_máj až december 2023 (XLSX, 22,6 KB)

 

Príloha k žiadosti_Tarifa za straty_PMDS_január až apríl 2023 (XLSX, 23 KB) - žiadosti za jednotlivé mesiace je potrebné podávať osobitne

Príloha k žiadosti_Tarifa za straty_PMDS_máj až december 2023 (XLSX, 23 KB)

 

Príloha k žiadosti_TPS_január až apríl 2023 (XLSX, 22,6 KB) - žiadosti za jednotlivé mesiace je potrebné podávať osobitne

Príloha k žiadosti_TPS_máj až december 2023 (XLSX, 22,6 KB)

 

Príloha k žiadosti_TSS_január až apríl 2023 (XLSX, 22,3 KB) - žiadosti za jednotlivé mesiace je potrebné podávať osobitne

Príloha k žiadosti_TSS_máj až september 2023 (XLSX, 22,3 KB)

Príloha k žiadosti_TSS_október až december 2023 (XLSX, 22,3 KB)

 

> Podávanie žiadosti o poskytnutie kompenzácie <

 

Zoznam poskytnutých kompenzácií (PDF, 495 KB)

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk